Hopp til hovedinnhold

Utvidet hovedinstrument I - Jazz BAM4301J

Emnet tilhører veivalg utøvende musikk, og går parallelt med emnet BAM131J.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BAM4301J

Versjon

1

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Læringsutbytte
Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
  • supplere kunnskaper og ferdigheter tilegnet i BAM131J på en både utdypende og spesialiserende måte, især innen et foretrukket repertoar- eller stilområde
Innhold
Som for BAM131. Men i emnet Utvidet hovedinstrument skal studenten gis muligheter til i større grad å velge stil og repertoar etter egne, selvstendige preferanser. Det vises til årsplaner for hver fagseksjon for nærmere beskrivelser av innhold og arbeidsaktiviteter.
Forkunnskapkrav
Sammen med BAM131J Hovedinstrument III, bestått BAM121J Hovedinstrument II.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått - Ikke bestått

Innholdet i mappen avtales med hovedinstrumentlærer og ensemblelærer. Mappen skal inneholde en utøvende fremføring på minimum 10 min effektiv spilletid for vurdering av emnet. For studenter med utøvende veivalg, er mappevurderingen felles med hovedinstrumentemnet (BAM131J) og ensembleemnet (BAM4302J).  

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves 100% fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter. Tilsvarende er deltagelse i prosjekter, seminarer og konserter obligatorisk, herunder ensembler som eksempelvis Bjergsted jazzensemble.

Det vises ellers til UK's bestemmelser om fremmøtekrav..

De ulike instrumentgruppene vil ha forskjellige krav og ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter.

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Stein Inge Brækhus
Emneansvarlig: Thomas Eide Torstrup
Avdelingsleder UK: Jens Torolf Larsen
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer
Det gis individuell veiledning og undervisning på hovedinstrument, samt seminarer, gruppeundervisning og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbaserte. For noen instrumentalister vil arbeid med repertoar naturlig foregå med akkompagnatør eller i ensembler. Tilsvarende gjelder ved konserter og opptredener. Hver student følger opp emnet med en individuell loggbok som godkjennes av hovedlærer innen oppgitt frist på vårparten.
Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto