Hopp til hovedinnhold

Ensemblespill I - Jazz BAM4302J

Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen for studieretning jazz/improvisasjon.  Det utarbeides årsplaner for prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Prosjektene kan kreve ulik instrumentbesetning, og vil derfor kunne være forskjellige for hver student.  


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BAM4302J

Versjon

1

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å: 

Generell kompetanse

  • Ha god kjennskap til samspillsmekanismer og didaktiske arbeidsmåter i improviserende ensembler 

Kunnskaper

  • Ha god oversikt over ulike stilretninger og repertoar 

Ferdigheter

  • Demonstrere gode instrumentale og musikalske ferdigheter i interaksjon med andre 
  • Kunne bidra med arrangementer og komposisjoner tilpasset ensemblet 
Innhold

Emnet består av innstudering av jazzrelatert repertoar med tanke på å utvikle en stilistisk bredde innen ensemblespill. Det kan åpnes for at studentenes egne komposisjoner og arrangementer kan brukes i emnet. 

Det utarbeides årsplaner over prosjekter og aktiviteter. Prosjektene vil kreve ulik instrumentbesetning, og vil kunne være forskjellig for hver student. 

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått - Ikke bestått

Innholdet i mappen avtales med hovedinstrumentlærer og ensemblelærer. Mappen skal inneholde en utøvende fremføring på minimum 10 min effektiv spilletid for vurdering av emnet. Mappevurderingen er felles med hovedinstrumentemnet (BAM 131J) og utvidet hovedinstrument (BAM4301J)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves 100% fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende underveisvurdering, konserter og aktiviteter. Det vises ellers til UK's bestemmelser om fremmøte.

Ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter.

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Wayne Thomas Brasel
Avdelingsleder UK: Jens Torolf Larsen
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer

Egenøving, samspill i ensemble, veiledning av ensemble ved en ansvarlig lærer, deltakelse på seminarer, workshops og konserter. Studiet setter høye krav til studentens evne til å arbeide selvstendig og til å ta initiativ til samspillsaktiviteter. 

I begynnelsen av hvert semester vil det bli arrangert et møte med alle studenter der de blir delt opp i egnede grupper. Hver student deltar i minst ett fast ensemble. Ensemblet kan skifte etter hvert semester eller man kan ha det samme over ett år. Hvert ensemble vil få en ansvarlig lærer som kursholder. 

Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto