Hopp til hovedinnhold

Kreative samspillsprosesser I BAM4309

I emnet vil det arbeides med å komponere egen musikk og innstudere musikken i et ensemble.

Emnet tilbys hvis det er nok søkere.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta
Emnekode

BAM4309

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I emnet vil det arbeides med å komponere egen musikk og innstudere dette i ensemble. Faget skal ha en stor grad av muntlig tilnærming og bygge på en lytte-, klappe-, synge-, spille-metodisk grunntanke. Refleksjoner rundt ulike innstuderingsteknikker og praktiske øvelser basert på studentenes komposisjoner er en sentral del av faget. Hver student komponerer en låt og leder ensemblet i innstuderingen. 

Emnet er i stor grad basert på individuell veiledning og samspill. 

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som setter vedkommende i stand til å: 

Generell kompetanse 

  • Inspirere ensemblet til kreative prosesser og bidra konstruktivt til utvikling av musikalske idéer.  

Kunnskaper 

  • Ha kunnskaper om funksjonelle komposisjonsteknikker for mindre ensembler  
  • Ha kunnskaper om ulike innstuderingsteknikker

 Ferdigheter 

  • Lede en ensembleøvelse og lære ensemblet komposisjoner ved hjelp av gehøret (lytte-, klappe-, synge-, spille-metodikk).    
  • Komponere musikk for mindre ensembler 
  • Benytte ulike improvisasjonsteknikker i ensemblet
Forkunnskapskrav
Bestått første avdeling. 
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeinnlevering 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Studenten leverer en ferdig komposisjon som er arrangert ut for ensemblet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Deltagelse på gruppetimer med samspill. Veiledning når det gjelder komposisjon/låtskriving og felles uttrykk i ensemblet. Veiledning i komposisjon/låtskriving for ensemblet.     

100% obligatorisk frammøte til undervisning, samt obligatorisk deltakelse i prosjekter og konserter.  

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav. 

Det vises til fakultetets «Krav til fremmøte», som følger UiS sin eksamensforskrift. 

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Nils Henrik Asheim
Studiekoordinator: Anne Siri Norland
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer

Selvstendig arbeid i selvvalgt ensemble. Skrive musikk til ensemblet og lede øvingsprosessen. 

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas. 

Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto