Hopp til hovedinnhold

Kreative samspillsprosesser II BAM4310

I emnet vil det arbeides med å komponere egen musikk og innstudere musikken i et ensemble. Emnet er veiledningsbasert og bygger i stor grad på selvstendig arbeid. Emnet bygger på kreative samspillsprosesser I. I emnet lærer du å innstudere musikk i et ensemble ved bruk av gehørbasert metodikk.

Emnet tilbys hvis det er nok søkere. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BAM4310

Versjon

1

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som setter vedkommende i stand til å 

Generell kompetanse 

  • Inspirere ensemblet til kreative prosesser og benytte ulike innøvingsmetoder i ensemblet 

Kunnskaper 

  • Benytte ulike improvisasjonsteknikker i ensemblet 

Ferdigheter 

  • Skrive musikk for et ensemble 
  • Lede øvingsprosessen til ensemblet 
  • Innstudere musikk i et ensemble ved bruk av gehørbasert metodikk.
Innhold
Studentene videreutvikler et felles uttrykk i ensemblet og samarbeider om å fremføre repertoaret på konsert. Deltakerne har ansvar for å planlegge en konsert og komponere musikk til konserten. Målet er å forberede studenten på et fremtidig yrkesliv ved å følge prosjektet fra idéfasen via innøvingsfasen til komposisjonene spilles for et publikum, og reflektere rundt arbeidet.
Forkunnskapkrav
BAM4309 Kreative samspillsprosesser I
Bestått første avdeling. 
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått - Ikke bestått

Mappeinnlevering. Studenten leverer en ferdig komposisjon som er arrangert ut for ensemblet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Gruppetimer med samspill. Veiledning i forhold til låtskriving og felles uttrykk i ensemblet. Veiledning i komposisjon/låtskriving for ensemblet og i å organisere et ensemble, planlegge konserter og gjennomføre arrangementer.     Det vises til UKs krav til fremmøte.De ulike instrumentgruppene vil ha forskjellige krav, og ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.).    For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en spilleliste/konsertprogram/refleksjonstekst innen oppsatt frist.    Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas. 
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Thomas Eide Torstrup
Studiekoordinator: Anne Siri Norland
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer
Selvstendig arbeid i selvvalgt ensemble. Skrive musikk til ensemblet og lede øvingsprosessen. Refleksjon i grupper omkring øvingsprosesser, innstudering og hvilken metodikk man anvender for å lede en øvelse.
Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto