Hopp til hovedinnhold

Partiturspill II BAM4382

Dette emnet fokuserer på partiturlesing og partiturspill på piano. Emnet omhandler partiturer både for kor og instrumentalensembler, inkl. ulike nøkler og transponerende instrumenter. Emnet er spesielt rettet mot dirigentstudenter samt pianister som ønsker å fordype seg repertoar for transponerende instrumenter eller ønsker å gå inn i en yrkeskarriere der for eksempel korrepetitør kan være aktuelt.

Emnet tilbys hvis det er nok søkere.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BAM4382

Versjon

1

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse:

  • Lære sammenheng mellom gode partiturlesingsteknikk og hensiktsmessig klaverteknikk på et høyere nivå enn BAM4381.
  • Kjenne til bruken av de ulike nøklene i transponering.

Kunnskaper:

  • Kunne prinsipper for B- og F-transposisjon.
  • Lese tenornøkkel.

Ferdigheter:

  • bladspille partiturer på opptil 3 systemer.
  • etter forberedelse å spille partiturer, enten alene eller i par/duo med større letthet enn etter BAM4381.
Innhold
Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
  • partiturspill
  • prima-vista spill
  • transponering
  • spesialisert klaverteknikk
Forkunnskapkrav
BAM4381 Partiturspill I
BAM4381 Partiturspill I.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamenskonsert 1/1 Bestått - Ikke bestått

Avsluttende eksamen skal ha et omfang på 10 minutter. Studentene skal bladspille partiturer på opptil tre systemer og spille to eller mer ensemblestykker, enten alene eller i par/duo.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Fremmøte til all undervisning, fullføring av utøvende semesterprøve
Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves fremmøte til all undervisning. Det vises ellers til UKs krav til fremmøte. For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/ spilleliste/refleksjonstekst innen oppsatt frist. Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.
Fagperson(er)
Studiekoordinator: Anne Siri Norland
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer
Undervisningen gis individuelt og/eller i grupper på opptil fire studenter. Computer-assisterte læringsformer kan være aktuelle.
Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto