Hopp til hovedinnhold

Ensemblespill II - Dirigering BAM4402D

BAM4402D Ensemble er et obligatorisk emne for dirigeringsstudenter på veivalg utøvende musikk, og går parallelt med hovedinstrumentemnet. Emneansvarlig for dirigeringsemnene er Bjarte Engeset

Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Prosjektene kan kreve ulik instrumentbesetning, og vil således være forskjellig for hver student. Emnet består av innstudering av ensemblelitteratur, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BAM4402D

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse

  • innordne seg i en samspillsituasjon og i stor grad bidra musikalsk og praktisk til samspill

Kunnskaper

  • ha oversikt over relevant repertoar og stilarter

Ferdigheter

  • demonstrere tilstrekkelige tekniske og musikalske ferdigheter for samspill
  • realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med et personlig uttrykk
  • demonstrere stilistisk differensiert interpretasjonsevne
  • ha utviklet tekniske og musikalske ferdigheter anvendelige for et bredt repertoar
  • supplere kunnskaper og ferdigheter tilegnet i BAM122D på en både utdypende og spesialiserende måte og på et høyere modenhetsnivå enn i BAM122D, især innen et foretrukket repertoar- eller stilområde
Innhold

Emnet består av å innstudere et bredt utvalg av ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene.

Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter. Prosjektene vil kreve ulik instrumentbesetning, og vil således være forskjellig for hver student. De dirigentfaglige delene av kurset dreier seg om interaksjonen mellom ensemble og dirigent. Studenten vil, under veiledning, få lede ulike ensembler i ulike sammenhenger, både i prøver og i konsert. I innstuderingsfasen vil dirigentstudentene få dirigere repetitører for å utvikle sin dirigenttekniske formidlingsevne.

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappe: Utøvende eksamenskonsert - dirigering 1/1 Bestått - Ikke bestått

Emnet vurderes sammen med BAM141D. Mappevurdering

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende underveisvurdering, konserter og aktiviteter.Det vises ellers til UK's fraværsreglement.

Ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter.

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/spilleliste innen oppsatt frist. Studentene må forholde seg til informasjon som gis på canvas.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Bjarte Engeset
Studiekoordinator: Anne Siri Norland
Arbeidsformer

Egenøving, samspill i ensemble, veiledning av ensemble ved en ansvarlig lærer, deltakelse på seminarer, workshops og konserter.

Studiet setter høye krav til studentens evne til å arbeide selvstendig og til å ta initiativ til samspillsaktiviteter og instruksjon.

I begynnelsen av hvert semester vil det bli arrangert et møte med alle studenter der de blir delt opp i egnede grupper. Hver student deltar i minst ett fast ensemble. Ensemblet kan skifte etter hvert semester eller man kan ha det samme over ett år. Hvert ensemble vil få en ansvarlig lærer som veileder. I tillegg kan studentene også på egen hånd organisere supplerende ensembler.

Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto