Hopp til hovedinnhold

Stilforståelse og fortolkning I BAM4406

Emnet er sjangeroverskridende og går inn i spørsmål som kretser om for eksempel stildannelse, interpretasjon, imitasjon og autentisitet. Det betyr å se musikk autonomt og i kontekst, som dokumenter og som praksis. Det legges vekt på allsidige impulser og aktiv dialog. Fremføring musikk for hverandre og aktiv deltagelse på seminarer, work-shops og mesterklasser prioriteres.

Emnet tilbys hvis det er nok søkere.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BAM4406

Versjon

1

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte
Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
  • formulere essensielle temaområder, utfordringer og problemstillinger knyttet til stil og fortolkning
  • gjøre rede for viktige fortolknings- og stiltradisjoner innen fremførelseshistorien på eget instrument
  • kunne begrunne eller forankre stilistiske eller interpretatoriske standpunkter i tradisjon eller teori
  • mestre enkelte analyseverktøy eller andre metoder til å kunne produsere reflekterte og gjennomlevde tolkninger
Innhold
Innholdet vil være knyttet opp mot teoretiske og praktiske innføringer og inneholde forskjellige typer tema, alt etter studentgruppens sammensetning. Man vil ta for seg ulike begreper av utøververk og komponert verk, notasjonsteknikker og tilnærminger til fremførelser i henhold til forskjellige tradisjoner. De obligatoriske samlingene kan være i form av forelesninger, diskusjonsfora, fellesprosjekt (utøvende), oppgaveseminarer, interpretasjon / seminarer og mesterklasser. Det legges stor vekt på tverrfaglighet i emnet, på tvers av sjangre og instrumentgrupper samt praktiske demonstrasjoner og deltagelse.
Forkunnskapkrav
Bestått første avdeling.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig presentasjon/demonstrasjonsforedrag 1/1 Bestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
80 % fremmøte
Det fordres 80% fremmøte for å kunne melde seg opp til eksamen. Det vises ellers til UKs krav til fremmøte. Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Olaf Eggestad
Studiekoordinator: Anne Siri Norland
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer
Gruppeundervisning.
Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto