Hopp til hovedinnhold

Stilforståelse og fortolkning III BAM4408

Emnet er sjangeroverskridende og går inn i spørsmål som kretser om for eksempel stildannelse, interpretasjon, imitasjon og autentisitet. Det betyr å se musikk autonomt og i kontekst, som dokumenter og som praksis. Det legges vekt på allsidige impulser og aktiv dialog. Fremføring musikk for hverandre og aktiv deltagelse på seminarer, work-shops og mesterklasser prioriteres.

Emnet tilbys hvis det er nok søkere.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BAM4408

Versjon

1

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten være i stand til å:

Generell kompetanse

  • formulere en rekke temaområder, utfordringer og problemstillinger knyttet til stil og fortolkning

Kunnskaper

  • gjøre grundig rede for fortolknings- og stiltradisjoner innen fremførelseshistorien på eget instrument
  • kunne begrunne eller forankre stilistiske og interpretatoriske standpunkter i tradisjon eller teori på en moden og differensiert måte

Ferdigheter

  • mestre et bredt utvalg analyseverktøy eller andre metoder til å kunne produsere reflekterte og gjennomlevde tolkninger
Innhold
Innholdet vil være knyttet opp mot teoretiske og praktiske innføringer og inneholde forskjellige typer tema, alt etter studentgruppens sammensetning. Man vil ta for seg ulike begreper av utøververk og komponert verk, notasjonsteknikker og tilnærminger til fremførelser i henhold til forskjellige tradisjoner. De obligatoriske samlingene kan være i form av forelesninger, diskusjonsfora, fellesprosjekt (utøvende), oppgaveseminarer, interpretasjon / seminarer og mesterklasser. Det legges stor vekt på tverrfaglighet i emnet, på tvers av sjangre og instrumentgrupper samt praktiske demonstrasjoner og deltagelse.
Forkunnskapkrav
BAM4407 Stilforståelse og fortolkning II
Bestått BAM4407 Stil- og utøverkunnskap II og/eller BAM4406 Stil- og utøverkunnskap I
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig presentasjon/demonstrasjonsforedrag 1/1 20 Minutter Bestått - Ikke bestått

Praktisk eksamen. Muntlig presentasjon/demonstrasjonsforedrag. 15-20 min.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
80 % fremmøte
Det fordres 80% fremmøte for å kunne melde seg opp til eksamen. Det vises ellers til UKs krav til fremmøte. Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Olaf Eggestad
Studiekoordinator: Anne Siri Norland
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer
Gruppeundervisning.
Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto