Praktisk journalistikk 1 (BJO102)

I dette emnet skal studentene lære seg å skrive nyhetssaker for avis og nett, produsere video til tv og nett, lage mobilvideoer, dekke hendelser og ta gode pressebilder.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BJO102

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Dette faget krever aktiv deltakelse på seminarer og i oppgaver. Det legges stor vekt på at studentene skal jobbe ute i felten, både i team og alene. Studentene skal selv komme med ideer til nyhetssakene de skal lage. Prosjektarbeid, praktiske øvelser, seminarer og innleveringsoppgaver må ses i sammenheng med parallellemnet Introduksjon til journalistikk. Særlig relevant er kunnskap om nyhetssjangeren, journalistiske metoder, kildekritikk og yrkesetikk.

Dette emne må bestås for at studenten skal kunne gå videre på 2. semester på journalistikk eller fjernsyn- og multimedieproduksjon.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten skal:

  • Ha kunnskap om hvordan du presenterer nyhetssaker på ulike plattformer.
  • Ha kunnskap om hvordan du som journalist dekker hendelser.

Ferdigheter

Studenten skal:

• Kunne utvikle egne ideer, gjøre journalistisk research og finne frem til relevante kilder.

• Kunne presentere nyhetssaker på tv, nett og i avis.

• Kunne bruke mobilen som journalistisk verktøy.

• Kunne bruker ulike kamera og lydutstyr.

• Kunne vurdere den tekniske kvaliteten av det som produseres.

Generell kompetanse

Studenten skal:

• Kunne planlegge og gjennomføre gruppeoppgaver.

• Kunne presentere eget arbeid til andre.

• Kunne arbeide under press.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeeksamen 1/1 1 Uker Bestått/ Ikke bestått

Konteeksamen vil foregå på tilnærmet lik måte som ved gjennomføring av ordinær eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjekter, innleveringsoppgaver og deltakelse på muntlige gjennomganger.

Seminarer, innleveringsoppgaver og deltakelse på muntlige gjennomganger. Seminarer, innleveringsoppgaver og deltakelse på muntlige gjennomganger må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

For å kunne framstille seg til prøving i et emne kan kandidaten ikke ha mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær - som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-8 nr.3 - må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder obligatorisk aktivitet, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Julia Doksæter Horn

Faglærer:

Nadine Zoghbi

Faglærer:

Sindre Skjøld

Arbeidsformer

Forelesninger, praktiske øvinger, innleveringsoppgaver og seminarer som må ses i sammenheng med parallellemnet Introduksjon til journalistikk. Emnet er del av et fulltidsstudium og kan vanskelig kombineres med fast arbeid eller annen tidkrevende aktivitet.

Åpent for

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium Journalistikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto