Sykdomslære I (BPA301)

Emnets fokus er det medisinske grunnlaget for utøvelse av paramedisin. Emnet skal gi kunnskap om ulike sykdommers årsaker, symptomer/tegn, behandling og prognose. Innsikt i dette gir paramedisineren nødvendig kunnskap for å kunne håndtere problemstillinger rundt disse sykdommene alene eller sammen med andre akutte utfordringer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

BPA301

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Patologi

Syre, base, væske- og elektrolyttbalansen

Sykdomslære innenfor områdene:

Hjerte/karsystemet

Respirasjonsorganene

Fordøyelsessystemet

Nyrer, urinveier og mannlige kjønnsorganer

Hudsykdommer

Infeksjoner

Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • kan gjøre rede for årsaker, symptomer/tegn, prognose og behandlingsformer ved ulike sykdommer
  • har kunnskap om hvordan livsstils- og infeksjonssykdommer kan forebygges

Ferdigheter

Studenten

  • kan anvende kunnskap fra sykdomslæren i sine faglige vurderinger rundt undersøkelse, behandling og transport
  • kan observere, planlegge og iverksette relevante tiltak overfor pasienter med ulike sykdommer

Generell kompetanse

Studenten

  • har forståelse for hvordan sykdom kommer til uttrykk gjennom vitale tegn og symptomer

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer

Studenter som ikke har fullført og bestått emnet, senest ved ny/utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Helene Lund

Studieprogramleder:

Nina Vatland

Arbeidsformer

Forelesninger, studiespørsmål, digitale læringsverktøy og selvstudium.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del A (BSY252_2) 5

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto