Sykdomslære II (BPA401)

Emnets fokus er det medisinske grunnlaget for utøvelse av paramedisin. Emnet skal gi kunnskap om ulike sykdommers årsaker, symptomer/tegn, behandling og prognose. Innsikt i dette gir paramedisineren nødvendig kunnskap for å kunne håndtere problemstillinger rundt disse sykdommene alene eller sammen med andre akutte utfordringer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

BPA401

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Sykdomslære innenfor områdene:

 • Endokrinologi
 • Blodsykdommer
 • Immunologi/revmatologi
 • Nevrologi
 • Sykdommer/skader i bevegelsesapparatet
 • Gynekologi
 • Obstetrikk
 • Sykdommer i mammae
 • Pediatri
 • Geriatri
 • Sykdommer i øyet
 • Sykdommer i øre, nese, hals

Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • kan gjøre rede for årsaker, symptomer/tegn, prognose og behandlingsformer ved ulike sykdommer

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende kunnskap fra sykdomslæren i sine faglige vurderinger rundt undersøkelse, behandling og transport
 • kan observere, planlegge og iverksette relevante tiltak overfor pasienter med ulike sykdommer

Generell kompetanse

Studenten:

 • har forståelse for hvordan sykdom kommer til uttrykk gjennom vitale tegn og symptomer

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer

Studenter som ikke har bestått emnet, senest ved ny/utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Ann Cathrin Løland

Studieprogramleder:

Nina Vatland

Arbeidsformer

Forelesninger, studiespørsmål, digitale læringsverktøy og selvstudium.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del B (BSY253_2) 5

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto