Introduksjonsemne for ph.d.-kandidater (DUH120)

Kurset innledes med en orientering om forskerutdanningen (bl.a. ph.d.-emner/ opplæringsdelen, mobilitet og rapportering) og ph.d.-kandidatenes vilkår ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Andre tema er bruk av driftsmidler gjennom ph.d.-perioden, forsknings- og publiseringsstøtte, krav til avhandlingen, kort om forskerskoler mv. Ph.d.-kandidatenes eget prosjekt presenteres kort i løpet av kursdagen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

DUH120

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Ph.d.-kandidaten skal gjennom kursdagen bli kjent med de retningslinjene og veiledende dokumentene som gjelder for kvalitetssikring på ulike tidspunkt i ph.d.-utdanningen (jf. studieplan for ph.d.-programmet ved UH-fakultetet). Spesifikt vil seminaret inneholde tema som forskningsetikk, datahåndtering, planlegging av ph.d.-løpet og -veiledning.

Nye ph.d.-kandidater treffer hverandre og får sentral informasjon og praktiske tips som bruk av biblioteket og hjelpemidler fra IT, samt informasjon om bruk av driftsmidler i stipendiatperioden.

Målet med seminaret er å gi kandidatene god oversikt over utdanningsløpet og få med seg gode råd på veien.

Læringsutbytte

Etter dette kurset skal studentene kunne:

  • Kjenne til ph.d.-forskriften og retningslinjer for ph.d-utdanningen ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.
  • Kjenne til forskningsetiske retningslinjer, samt etiske retningslinjer for veiledere.
  • Planlegge eget forskningsprosjekt i henhold til institusjonens måter å kvalitetssikre doktorgradsutdanningen på.

Forkunnskapskrav

Kandidater som er tatt opp på ph.d.-utdanning ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora har de nødvendige kvalifikasjoner for å delta.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Deltakelse 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Ulrich Dettweiler

Arbeidsformer

Seminar (1/2 - 1 dag, avhengig av antall nye ph.d.-kandidater og om det må skje digitalt eller på campus) med forelesning (interaktiv), diskusjoner og muntlige presentasjoner. Alle deltakerne forbereder en PowerPoint med kort presentasjon av seg selv og eget prosjekt.

Åpent for

Ph.d.-kandidater ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto