Introduksjonsemne for ph.d.-kandidater (DUH120)

Kurset innledes med en orientering om forskerutdanningen og det å ta en ph.d. ved UiS (bl.a. om studiets struktur, relevant regelverk, studieplanen for ph.d., opplæringsdelen med ph.d.-emner, utenlandsopphold / mobilitet, veiledning og rapportering, krav til avhandlingen, mv.) og ph.d.-kandidatenes vilkår ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Andre tema gjennom dagen er ansatt- vs. studentrollen, bruk av driftsmidler gjennom ph.d.-perioden, litt om forskningsetikk, forsknings- og publiseringsstøtte, kort om forskerskoler mv. Ph.d.-kandidatene presenterer kort seg selv og eget prosjekt i løpet av kursdagen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

DUH120

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Ph.d.-kandidaten skal gjennom kursdagen bli kjent med de retningslinjene og veiledende dokumentene som gjelder for kvalitetssikring på ulike tidspunkt i ph.d.-utdanningen (jf. studieplan for ph.d.-programmet ved UH-fakultetet). Spesifikt vil seminaret inneholde tema som forskningsetikk, datahåndtering, planlegging av ph.d.-løpet og ph.d.-veiledning.

Nye ph.d.-kandidater treffer hverandre og får sentral informasjon og praktiske tips som bruk av biblioteket og hjelpemidler fra IT, samt informasjon om bruk av driftsmidler i stipendiatperioden.

Målet med seminaret er å gi kandidatene god oversikt over utdanningsløpet, å gi dem anledning til å bli kjent med de andre som starter samtidig, og at de får møte ph.d.-administrasjonen og bli trygg på hvor de kan få gode råd for veien videre.

Læringsutbytte

Etter dette kurset skal studentene kunne:

  • Kjenne til ph.d.-forskriften og retningslinjer for ph.d-utdanningen ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.
  • Kjenne til forskningsetiske retningslinjer, samt etiske retningslinjer for veiledere.
  • Få en god oversikt og kunne planlegge eget forskningsprosjekt i henhold til tiden de har og til institusjonens måter å kvalitetssikre doktorgradsutdanningen på.

Forkunnskapskrav

Kandidater som er tatt opp på ph.d.-utdanning ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora har de nødvendige kvalifikasjoner for å delta.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Deltakelse 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Hein Berdinesen

Emneansvarlig:

Ulrich Dettweiler

Arbeidsformer

Seminar (1/2 - 1 dag, avhengig av antall nye ph.d.-kandidater og om det må skje digitalt eller på campus) med forelesning (interaktiv), diskusjoner og muntlige presentasjoner. Alle deltakerne forbereder en kort presentasjon av seg selv og eget prosjekt.

Åpent for

Ph.d.-kandidater ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto