Strategisk kommunikasjon (KOM102)

Kommunikasjonsarbeid krever langsiktig arbeid for å nå fram med et budskap i en stadig mer komplisert verden av informasjonskilder og medieplattformer.

Dette emnet skal gi studenten en innføring i strategisk kommunikasjon, ledelseskommunikasjon, kommunikasjon i kriser og strategisk bruk av ulike medieplattformer og sosiale medier.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

KOM102

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet er en kombinasjon av teori og praktiske kommunikasjonsfaglige oppgaver. Det blir undervist i kommunikasjonsstrategi, kommunikasjon i kriser, og spørsmål knyttet til etikk i kommunikasjonsfaglige oppgaver. Det vil også bli undervist i praktisk kommunikasjon på ulike medieplattformer.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:   

Kunnskaper 

Studenten skal:

  • Ha kunnskap om strategisk kommunikasjon
  • Ha kunnskap om ledelseskommunikasjon
  • Ha kunnskap om kommunikasjon under kriser

Ferdigheter 

Studenten skal:

  • Kunne anvende kunnskapene til å utvikle kommunikasjonsstrategier
  • Kunne drøfte og reflektere over etikken som brukes i krisekommunikasjon
  • Kunne håndtere pressehenvendelser på en god måte
  • Kunne bruke klarspråk

Generell kompetanse 

Studenten skal:

  • Kunne bidra i utformingen av et internt eller eksternt strategidokument
  • Kunne bistå ledelse i offentlig forvaltning eller næringsliv i håndtering av kriser

Forkunnskapskrav

KOM101 Innføring i PR og kommunikasjon

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 1 Uker Bokstavkarakterer

En ukes individuell hjemmeeksamen. Eksamensbesvarelsene kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske oppgaver
Alle innleveringsoppgaver er obligatoriske og må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen. 

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Janne Tjensvoll Stangeland

Arbeidsformer

Forelesninger, prosjektarbeid, praktiske øvelser og innleveringsoppgaver.

Åpent for

Åpent for studenter tatt opp på årsstudium i kommunikasjon samt alle 2. og 3. års bachelorstudenter innen samfunnsvitenskap.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto