Hopp til hovedinnhold

Dokumentar og journalistikk MDO110

Emnet skal gi en innføring i den journalistiske dokumentaren som sjanger, dens historie og utvikling på ulike medieplattformer. Studentene skal få kunnskap om ulike metoder og fortellerformer for journalistisk dokumentar. Undersøkende og maktkritisk journalistikk er sentral i denne dokumentartradisjonen, og de etiske rammene som regulerer den journalistiske dokumentaren er viktige. 

Emnet tar også for seg likheter og forskjeller med den frie, kunstneriske dokumentaren. Det er et uskarpt skille mellom dokumentarisme og journalistikk, mellom dokumentarister og journalister. Dokumentarfilmen begynte blant annet som en form for filmatisk essay, mens TV-dokumentaren var dominert av journalistikken med andre krav og forventninger, blant annet gjennom pressens etiske regelverk. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

MDO110

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Kandidaten skal:

 • Ha inngående kunnskap om teorier og forskning om journalistisk dokumentar som sjanger og om dokumentarens mediale samfunnsrolle
 • Ha inngående kunnskap om den journalistiske dokumentarens dramaturgi og etikk
 • Ha kunnskap om metoder for research og presentasjon av journalistisk dokumentar på ulike plattformer
 • Ha kunnskap om dokumentarskaperens etiske forpliktelser og pressens etiske regelverk
 • Ha kunnskap om likheter og ulikheter mellom den journalistiske dokumentaren og den friere kunstneriske dokumentaren i fortellerform, historisk kontekst, innhold, forholdet til fakta og etikk.

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 • Kunne analysere dokumentariske prosesser og ferdige dokumentarer i et dramaturgisk og etisk perspektiv
 • Kunne analysere utviklingen av dokumentarsjangerne historisk og i en ny digital og multimedial medievirkelighet
 • Kunne analysere den dokumentære fortellingen i ulike medieplattformer

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

 • Kunne formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner om den journalistiske dokumentarsjangeren
 • Kunne analysere og bidra til utvikling og nytenkning av den journalistiske dokumentaren på nye og tradisjonelle medieformer
 • Kunne anvende kunnskapene og ferdighetene til å foreta selvstendige etiske vurderinger av produksjonsprosess og ferdig dokumentar
 • Kunne utvikle et praktisk journalistisk dokumentarprosjekt
Innhold
Det blir undervist i samfunnskritisk dokumentar og dokumentarisk journalistikk på ulike plattformer, i etikk, kildearbeid og arbeidsprosesser, og i forholdet mellom ulike dokumentartradisjoner.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Emnet bygger på grunnleggende forståelse for dokumentarisk og journalistisk tenkemåte og metode, samt grunnleggende kunnskaper i massekommunikasjon. 
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 1 Uker A - F Alle.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske oppgaver
Alle obligatoriske oppgaver i emnet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Det er obligatorisk deltakelse på seminar, prosjekt og gjennomganger i emnet.
Fagperson(er)
Studieprogramleder: Hans Eirik Voktor
Arbeidsformer
Forelesninger, seminar, praktisk prosjekt og obligatoriske innleveringsoppgaver.
Åpent for
Dokumentarproduksjon - mastergradsprogram
Emneevaluering
Evaluering- og kvalitetssikring av emnet vil gjennomføres i tråd med kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto