Hopp til hovedinnhold

Historiefortelling 1 MDO120

Emnet fokuserer på historiefortelling fra idé til ferdig produksjon. Målet for faget er å opparbeide kunnskap om historiefortelling gjennom  kreative prosesser. Faget tar utgangspunkt i film som uttrykksform med henvisninger til andre dokumentariske uttrykk.

 Faget tar utgangspunkt i dokumentarmakerens perspektiv.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

MDO120

Versjon

2

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Kandidaten skal:

  • Ha bred kunnskap om dramaturgi i dokumentar
  • Ha bred kunnskap om historiefortelling som metode

Ferdigheter

Kandidaten skal:

  • Kunne fortelle ei dokumentarhistorie tilknyttet et tema.

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

  • Kunne bruke historiefortelling både i undersøkelse, produksjon, etterarbeidsfase og analyse av dokumentarer
Innhold
Den kreative dokumentaren er en kunstnerisk sjanger hvor personlig engasjement og uttrykk er avgjørende. Dette emnet lærer deg storytelling for dokumentarer. Arbeidsformene er en kombinasjon av teori, workshops og praktisk produksjon. Emnet avsluttes med en dokumentarproduksjon i grupper.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen: Dokumentarproduksjon i grupper 1/1 21 Dager A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske øvinger
Bestått de obligatoriske øvinger for å kunne gå opp til eksamen.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Hans Eirik Voktor
Faglærer: Nadine Zoghbi
Faglærer: Sindre Skjøld
Faglærer: Sigmund Trageton
Arbeidsformer
Forelesninger, workshops, oppgaver og produksjoner.
Åpent for
Dokumentarproduksjon - mastergradsprogram
Emneevaluering
Evaluering- og kvalitetssikring av emnet vil gjennomføres i tråd med kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto