Utøvende fordypning I - Jazz (PDM100J)

Emnet er sentrert om den instrumentale og vokale hovedaktiviteten og dette utgjør også hovedtyngden av studiet som helhet. Emnet inneholder hovedsaklig solo / ensemblespill.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

PDM100J

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Det skal innstuderes et nytt repertoar/spilleliste for studenten som planlegges i samarbeid med hovedinstrumentlærer/veileder. Hver student / hvert ensemble har et fordypningsprosjekt for studieåret, som godkjennes ved opptak. Med utgangspunkt i prosjektbeskrivelsen defineres faglige aktiviteter i emnet.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidatene ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse

  • ha en kunstnerisk profil som gir grunnlag for en profesjonell karriere som utøvende musiker.

Kunnskap

  • Ha kunnskap og innsikt innenfor fagområdet på et profesjonelt nivå

Ferdigheter

  • Realisere og formidle kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå

Forkunnskapskrav

Mastergrad i utøvende musikk eller tilsvarende

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende prøving 1/1 30 Minutter Bestått/ Ikke bestått

Avsluttende utøvende eksamen med repertoar på 30 minutter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Emnet stiller store krav til studentenes selvstendige innsats, samarbeidsferdigheter, evne til å planlegge og gjennomføre prosjekter og reflektere rundt egen utøvende virksomhet.

Det kan forekomme deltagelse på interne og eksterne konserter og prosjekter.

100% obligatorisk fremmøte til undervisning, samt obligatorisk deltakelse i prosjekter og konserter.  

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav. 

Det vises til fakultetets «Krav til fremmøte», som følger UiS sin eksamensforskrift. 

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Simen Kiil Halvorsen

Emneansvarlig:

Thomas Eide Torstrup

Studiekoordinator:

Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Generelt vil arbeidsmåtene være konsentrert om eget instrument/prosjekt, egenøving, konserter og formidlingsvirksomhet, workshops og mesterklasser.

Prosjekt(er) kan være obligatoriske.

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas. 

Åpent for

Postgraduate Diploma- Utøvende musikkfag -ettårig spesialisering

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto