Hopp til hovedinnhold

Utøvende fordypning I - Jazz PDM100J

Denne studieplanen for en ettårig spesialisering i Utøvende musikkfag (Postgraduate Diploma in Music Performance, PDM) fremkommer som et resultat av bestrebelsene på å gi et fleksibelt studietilbud av høyere grads nivå i utøvende fag i Stavanger. I særlig grad er PDM siktet inn mot å imøtekomme utenlandske studenters uttalte ønske om ut fra nærhet til tradisjoner og repertoarkilder el. l. å ta et ekstra studieår i Norge selv om de allerede skulle besitte en MA fra sitt hjemland. Dernest er studiet et tilbud for studenter som ønsker å studere hos en særskilt pedagog i Stavanger et enkelt år, eller endelig at noen vil vie et år til å innarbeide et konsertrepertoar, debut- eller konkurranseprogram etc. Som formelt opptakskriterium beholdes kun bachelornivå som et minimum, men det understrekes at terskelen vil ligge høyere enn ved inntak til mastergraden som normalt følger på bachelorstudiet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

PDM100J

Versjon

1

Vekting (SP)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidatene ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:  

Generell kompetanse 

  • en kunstnerisk profil som gir grunnlag for en profesjonell karriere som utøvende musiker.  

Kunnskap 

  • Ha kunnskap og innsikt innenfor fagområdet på et profesjonelt nivå 

Ferdigheter 

  • Realisere og formidle kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå 
Innhold
Emnet er sentrert om den instrumentale og vokale hovedaktiviteten og dette utgjør også hovedtyngden av studiet som helhet. Emnet inneholder hovedsakelig solo / ensemblespill. Det skal innstuderes et nytt repertoar/spilleliste for studenten som planlegges i samarbeid med hovedinstrumentlærer/instruktør. Hver student / hvert ensemble har et fordypningsprosjekt for studieåret, som godkjennes ved opptak. Med utgangspunkt i prosjektbeskrivelsen defineres faglige aktiviteter i emnet.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende prøving 1/1 30 Minutter Bestått - Ikke bestått

Avsluttende praktisk eksamen / spilleprøve med repertoar på 30 minutter. Det er ikke tillatt å anvende repertoar fra tidligere eksamener, med unntak av større verk der deler tidligere er fremført.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Som obligatorisk aktivitet regnes deltagelse i pålagt undervisning i henhold til reglement eller faglærers anvisning. Emnet stiller meget store krav til studentenes selvstendige innsats og disiplin. Det fordres videre i noen grad deltagelse på interne og eksterne konserter og prosjekter. Det vises ellers til UKs krav til fremmøte. De ulike instrumentgruppene vil ha forskjellige krav, og ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.). For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/ spilleliste/refleksjonstekst innen oppsatt frist. Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.
Fagperson(er)
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Emneansvarlig: Jens Torolf Larsen
Arbeidsformer

Generelt vil arbeidsmåtene være konsentrert om individualundervisning / ensembleinstruksjon, egenøving, akkompagnement, konserter og formidlingsvirksomhet, repertoarorientering, kammermusikk, prosjekter, workshops, mesterklasser, interpretasjon.

Arbeid med soloinstrument og ensemble: Individualundervisning eller instruksjon av gruppe.

Samspill (ensemble): organiseres i samråd med hovedinstrumentlærer og med UKs fagseksjon.

Akkompagnement: sangere og orkestermusikere får tildelt timer i akkompagnement.

Interpretasjon/stilstudier: ukentlige / jevnlige seminarer og workshops.

Konserter/formidlingsprosjekter: Det legges opp til prosjekt(er) som vil være obligatoriske for de ulike instrumentgruppene.

Åpent for
Postgraduate Diploma- Utøvende musikkfag -ettårig spesialisering
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto