Hopp til hovedinnhold

PDM Utøvende fordypning II - Klassisk PDM200KD

Avsluttes med prøving i vårsemesteret.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

PDM200KD

Versjon

1

Vekting (SP)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidatene ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:  

Generell kompetanse  

  • en kunstnerisk profil som gir grunnlag for en profesjonell karriere som utøvende musiker, og som er styrket i forhold til PDM 100_1.  

Kunnskap  

  • Ha kunnskap og innsikt innenfor fagområdet på et profesjonelt nivå  

Ferdigheter  

  • Realisere og formilde kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå  
Innhold
Emnet er sentrert om den instrumentale og vokale hovedaktiviteten og dette utgjør også hovedtyngden av studiet som helhet. Emnet inneholder hovedsakelig solo / ensemblespill. Det skal innstuderes et nytt repertoar/spilleliste for studenten som planlegges i samarbeid med hovedinstrumentlærer/instruktør. Hver student / hvert ensemble har et fordypningsprosjekt for studieåret, som godkjennes ved opptak. Med utgangspunkt i prosjektbeskrivelsen defineres faglige aktiviteter i emnet.  
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende prøving 1/1 45 Minutter A - F

Avsluttende praktisk eksamen / spilleprøve med repertoar på 45 minutter. For individuelle klassiske musikere: Programmet kan inneholde kammermusikk, men hovedtyngden skal være av solistisk karakter. Det er ikke tillatt å anvende repertoar fra tidligere eksamener, med unntak av større verk der deler tidligere er fremført.Det vises ellers til UKs krav til fremmøte. De ulike instrumentgruppene vil ha forskjellige krav, og ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.). For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/ spilleliste/refleksjonstekst innen oppsatt frist. Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Som obligatorisk aktivitet regnes deltagelse i pålagt undervisning i henhold til reglement eller faglærers anvisning. Emnet stiller meget store krav til studentenes selvstendige innsats og disiplin. Det fordres videre i noen grad deltagelse på interne og eksterne konserter og prosjekter.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Harald Eikaas
Emneansvarlig: Tor Yttredal
Studiekoordinator: Anne Siri Norland
Arbeidsformer

Generelt vil arbeidsmåtene være konsentrert om individualundervisning / ensembleinstruksjon, egenøving, akkompagnement, konserter og formidlingsvirksomhet, repertoarorientering, kammermusikk, prosjekter, workshops, mesterklasser, interpretasjon. 

Arbeid med soloinstrument og ensemble: Individualundervisning eller instruksjon av gruppe. 

Samspill (ensemble): organiseres i samråd med hovedinstrumentlærer og med UKs fagseksjon. 

Akkompagnement: sangere og orkestermusikere får tildelt timer i akkompagnement. 

Interpretasjon/stilstudier: ukentlige / jevnlige seminarer og workshops. 

Konserter/formidlingsprosjekter: Det legges opp til prosjekt(er) som vil være obligatoriske for de ulike instrumentgruppene. 

Hver student og hovedlærer følger opp emnet med en gjensidig signert oversikt over gjennomført undervisning som godkjennes av begge innen oppgitt frist på vårparten. 

Åpent for
Postgraduate Diploma- Utøvende musikkfag -ettårig spesialisering
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
PDM Utøvende fordypning II - Klassisk (PDM200) 30
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto