Hopp til hovedinnhold

Advanced Energy Conversion Technologies PET640

På grunn av de komplekse energi- og klimautfordringene vi står overfor i dag, er energiovergangen til rene, fleksible, bærekraftige og rimelige energiløsninger på toppen av de globale, nasjonale og lokale agendaene. Dette resulterte i et stadig økende behov for fremtidige ingeniører med mer tverrfaglig utdanningsbakgrunn og ferdigheter.

Målet med dette emnet er å gi studentene de nødvendige ferdighetene og kunnskapene som kreves for å bidra til "global energiovergang", og "ren og rimelig energi for alle". Dette vil bli oppnådd gjennom å sette studentene i stand til å ha nødvendig kunnskap og ferdigheter til å forstå forskjellige energisystemer og analysere dem ut fra effektivitets-, miljø- og ytelsesperspektiv.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta
Emnekode

PET640

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Dette emnet gir den generelle kunnskapen om energiomformingsteknologier og -systemer som bruker ulike former for energikilder for å levere strøm og termiske (oppvarming og kjøling) krav.

Emnet gjennomgår det grunnleggende i termodynamikk og forenklede varmeoverføringsberegninger, samt nyttige energi- og eksergianalysemetoder og anvendelser av diagrammer (for eksempel TS-, HS- og TQ -diagrammer for systemer og komponentanalyse).

Emnet omhandler også noen grunnleggende om flyt- og transportprosesser som brukes på energisystemer. Anvendelse av energikonvertering tilbys, mer spesifikt i termomekaniske (og turbomaskinprosesser) i forskjellige energisystemer, med vekt på effektivitet, miljøpåvirkning og ytelse. Ulike design- og utviklingstrender for forskjellige komponenter som kjeler, dampturbiner, gassturbiner, kombinert sykluser for gassturbiner og kjølesykluser tilbys også.

Læringsutbytte
Studentene vil bli utstyrt med nødvendig kunnskap for å utføre analyser på forskjellige energiomformingsteknologier fra effektivitets-, miljø- og ytelsesperspektiv.
Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Generell kunnskap innen termodynamikk og varmeoverføring
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske innleveringsoppgaver
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Mohammad Mansouri
Instituttleder: Øystein Arild
Arbeidsformer

Forelesninger, øvelser, interaktive diskusjoner, obligatoriske oppgaver, selvstudier og gruppearbeid.

Foredragsspråk er engelsk.

MS Office -verktøy brukes til oppgaver.

Åpent for
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Petroleumsteknologi, master i teknologi/siv.ing. Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Emneevaluering
Skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto