Hopp til hovedinnhold

Instrumentalt mellomnivå VIM100

Emnet er tilsvarer det laveste utøvende nivået på de utøvende instrumentalemnene ved UK. Her får studenten en innføring i instrumental/vokal utøving på et spesifikt instrument, med utgangspunkt i eksisterende musikkfaglige kunnskaper fra videregående skole med fordypning i musikk. Blant undervisningstemaene vil ferdigheter i solospill/-sang, samspill, prima vista, besifring, improvisasjon være sentrale. I løpet av studieåret skal studenten innstudere et repertoar av et omfang som faglærer godkjenner, med sjangermessig/stilistisk bredde og en vanskelighetsgrad som dokumenterer et utviklet teknisk nivå og musikalsk forståelse.

Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende fagområdet ligger hos faglederne, henholdsvis Harald Eikaas (klassisk) og Stein Inge Brækhus (jazz/improvisasjon).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

VIM100

Versjon

1

Vekting (SP)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Generell kompetanse:

  • foreta selvstendige valg av arbeidsformer og metoder som fremmer egen faglig utvikling, herunder musikalsk forming og innstudering

Kunnskaper:

  • kunne vurdere egen læring og sette mål for egen forbedring og utvikling

Ferdigheter:

  • demonstrere instrumentale ferdigheter og uttrykksevne i solospill, samt ferdigheter innen prima vista og/eller besifring/improvisasjon på et nivå rekrutterende til bachelor i utøvende musikk.
  • (for pianister) framføre og formidle et anvendelig akkompagnementsrepertoar
  • (innen jazz) i fellesskap forholde seg til et akkordskjema eller musikalske koder og anvisninger som er avtalt innad i gruppen
  • kunne fremføre et repertoar som viser noe sjangermessig og stilistisk bredde
Innhold
Emnet gir en innføring i instrumental/vokal utøving med utgangspunkt i eksisterende musikkfaglige kunnskaper fra videregående skole med fordypning i musikk. Blant undervisningstemaene vil ferdigheter i solospill/-sang, samspill, prima vista, besifring, improvisasjon være sentrale. I løpet av studieåret skal studenten innstudere et repertoar av et omfang som faglærer godkjenner, med sjangermessig/stilistisk bredde og en vanskelighetsgrad som dokumenterer et utviklet teknisk nivå og musikalsk forståelse.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende musikk - lavere nivå 1/1 Bestått - Ikke bestått

Kontinuerlig vurdering og utøvende eksamen. Kontinuerlig vurdering må være bestått for å kunne melde seg opp til eksamen. Avsluttende utøvende hovedeksamen avholdes i vårsemesteret.Det er lagt opp til to ulike vurderingsordninger i emnet avhengig av om studenten har valgt klassisk eller improvisasjonsmusikk.Eksamen for klassisk-studenter er en avsluttende konsert med et program på ca. 20 minutter.Dirigentstudenter som har VIM100 som tilleggsemne, spiller et program på ca. 15 minutter.Eksamen for studenter på jazz/improvisasjonsmusikk er en utøvende eksamen i hovedinstrument som fremføres i ensemble, som er forhåndsgodkjent av faglærer.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk fremmøte og deltagelse ved all tillyst undervisning, seminarer og prosjekter.

Repertoarliste/-oversikt skal leveres skriftlig til instituttet innen annonsert frist på vårparten.

Faglærer godkjenner studentens deltagelse og gjennomføring ved signering av repertoarliste.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Simen Kiil Halvorsen
Emneansvarlig: Harald Eikaas
Emneansvarlig: Stein Inge Brækhus
Studiekoordinator: Anne Siri Norland
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer

Gjennomføringen av emnets undervisning gjør bruk av seminarer, prosjektarbeid, samspill og studentkonserter. All utøvende og passiv deltagelse under nevnte kategorier regnes som en uunnværlig del av studentenes utvikling som utøvende musiker.

All undervisning skjer ordinært via ukentlig individuell undervisning, samt at studentene deltar på interne seminarer og prosjekter. Undervisning kan i noen tilfeller organiseres i konsentrerte perioder av studieåret.

Åpent for
Utøvende musikk - videreutdanning Utøvende musikk - årsstudium
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto