Hopp til hovedinnhold

Kammermusikk generell - Klassisk VKA100KD

Emnet er et utøvende fordypningsemne på videreutdanningsnivå , som en naturlig forlengelse av Ensemble/-kammermusikkemnene i Bachelorprogrammet, og kombineres i videreutdanningsprogrammet med instrumentalemne VUA100 for å utgjøre et heltidsstudium. Emnet er konsentrert om innstudering og repertoarkunnskap, konsertpraksis og instrumentkunnskap. Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter. Prosjektene vil kreve ulik instrumentbesetning, og vil således være forskjellig for hver student.

Det oppnevnes en egen fagperson som har koordineringsansvar i klassisk seksjon for de enkelte kammermusikkgruppene. For jazz/improvisasjon ligger det samme ansvaret til undervisningsleder. Det overordnede ansvaret ligger hos fag- og programansvarlige.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

VKA100KD

Versjon

1

Vekting (SP)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Generell kompetanse:

  • Utvikle en god og differensiert rolleforståelse som ensemblemusiker

Kunnskap:

  • Utvikle kunstnerisk forståelse for ulike stilarter og uttrykksmåter i de kammerensembler som er naturlige og sentrale for instrumentet

Ferdigheter:

  • Utvikle evne til kammermusikalsk samspill
  • Utvikle forutsetninger for å lede og instruere kammermusikk på ulike nivåer
Innhold

Studiene består av følgende hovedelementer:

Innstudering og repertoarkunnskap (18 sp)

Konsertpraksis ( 9 sp)

Instrumentkunnskap ( 3 sp)

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende musikk 1/1 30 Minutter A - F

Det gis kontinuerlig vurdering hvert semester. Videre avholdes en avsluttende eksamenskonsert, og det settes en egen eksamenskarakter. Ved eksamen skal studenten fremføre verker med en samlet spilletid på 30 minutter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskravene innebærer bl.a. 4 dokumenterte timer med instruktør og må være godkjent av hovedinstrumentlærer før avsluttende eksamen. Normalt skal man i løpet av kurset ha gjennomgått dobbelt så mye repertoar som programkravet er til eksamen.

Manglende godkjenning av arbeidskrav resulterer i at studenten ikke får gå opp til eksamen, i hht. fremmøtekrav ved UK.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Harald Eikaas
Studiekoordinator: Anne Siri Norland
Arbeidsformer

Studiet stiller store krav til effektivitet, arbeidsdisiplin og evne til å organisere seg selv. Studiet stiller også spesielle krav til studentenes arbeidsforhold, da en vesentlig del av arbeidet må foregå i samspill med andre.

En koordinator har hovedansvar for studiet i sin helhet. I tillegg skal hver faste gruppe ha sin egen ansvarlige instruktør.

Åpent for
Utøvende musikk - videreutdanning
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Kammermusikk generell - Klassisk (VKA100) 30
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto