Opptak til utveksling

Hva skal til for å kunne dra på utveksling?

Publisert Sist oppdatert

Regler for å søke om delstudium i utlandet

Reglene ble vedtatt av Utdanningsutvalget 12.09.2012. Sist revidert 15.11.2023.

Disse reglene gjelder for ordinær semestermobilitet.

  1. Studenten må søke om utveksling innen gitte frister. Søknaden skal registreres i Søknadsweb. Studenten må kontrollere at registrert søknad er fullstendig, og at alle påkrevde dokumenter er vedlagt. Manglende registrering av søknad kan vurderes inntil 1 uke etter søknadsfristen. Studenten må dokumentere årsaken til forsinkelsen (eksempelvis legeerklæring).
  2. Et eventuelt tilbud blir tilsendt via e-post og studenten må svare innen oppgitt frist. Svaret må registreres i Søknadsweb. Merk at tilbudet bortfaller dersom studenten ikke har takket ja innen fristen.
  3. Studenten må ha bestått minimum 60 studiepoeng høyere utdanning før utenlandsoppholdet starter. Et betinget tilbud kan vurderes dersom 60 studiepoeng ikke er bestått ved søknadstidspunktet. Dette forutsetter at det foreligger en plan for å oppnå manglende studiepoeng før utenlandsoppholdet. Dersom dette kriteriet ikke oppfylles, bortfaller tilbudet uavhengig av årsak.
  4. Studenten må oppfylle eventuelle krav satt av partnerinstitusjonen.
  5. Utenlandsopphold skal ikke føre til forsinkelse av studiet.
  6. Det faglige innholdet i delstudiet i utlandet må være forhåndsgodkjent av fakultet/institutt. Studenten søker om forhåndsgodkjenning etter å ha takket ja til et tilbud fra Internasjonal seksjon.