Studentvisum til USA

Alle som skal på utveksling til USA må ha visum. Du bør begynne å se på søknadsprosessen så snart du vet hvor du skal reise.

Publisert Sist oppdatert

Dersom du skal reise på utveksling til USA må du søke om studentvisum. Dette gjør du gjennom den amerikanske ambassaden i Oslo.

Du kan søke visum først når du har fått opptak fra vertsinstitusjonen, men vi anbefaler at du setter deg inn i prosessen for visumsøknad så tidlig som mulig.

Husk å alltid sjekke oppdatert informasjon på offisielle nettsider og eventuelle krav knyttet til ditt statsborgerskap.

Utveksling_kart USA

Generell informasjon om visumsøknad

Dersom du får opptak til utveksling ved et amerikansk universitet, vil de sende deg dokumenter du må legge ved visumsøknaden din. De amerikanske universitetene legger vanligvis opp til at studentene benytter visumtype F-1 eller J-1 og sender ut skjemaene I-20 eller DS-2019, avhengig av visumtype. 

Se mer informasjon om hvordan du søker om visum og nødvendige dokumenter på amerikanske myndigheters offisielle nettside for informasjon om visumsøknader. På den samme nettsiden finner du en veileder for søknadsprosessen og lenke til søknadsskjemaet (DS-160)

Når du har mottatt I-20 eller DS-2019 fra vertsuniversitetet, må du betale en SEVIS-avgift før du kan søke om visum. Du kan ikke gjennomføre intervju før du har betalt denne avgiften. Du finner informasjon om visumkostnader for de ulike visumtypene under steg 3 i veilederen.

Direktelenke til betaling av SEVIS-avgift.

Alle søkere må møte opp personlig til intervju ved den amerikanske ambassaden i Oslo. Vær oppmerksom på at oppholdet ved ambassaden kan ta rundt to timer. Selve intervjuet tar normalt rundt 15 minutter. Dersom du kommer for sent til avtalen og/eller du ikke har med deg alle nødvendige dokumenter, kan ambassaden be deg om å søke på nytt. Merk at passet ditt må være gyldig i minimum 6 måneder etter retur til Norge og at det vil ta rundt 3 uker før du får tilbake passet ditt etter intervjuet (med forbehold om endringer).

Vær oppmerksom på at J-1 medfører at en får en toårig "karantene" etter oppholdet før en kan søke om eventuell permanent arbeids- eller oppholdstillatelse i USA. Den nevnte karantenen gjelder bare dersom studenten mottar støtte fra offentlige instanser, for eksempel Lånekassen.