Studentvisum til USA

Alle som skal studere i USA må ha visum. Begynn prosessen så tidlig som mulig - den kan være både omstendelig og tidkrevende.

Published Endret
Viktig informasjon:

Du er selv ansvarlig for å søke om visum. 

Søknad om visum skjer ved den amerikanske ambassaden i Oslo. 

Kontakt den amerikanske ambassaden ved spørsmål. 

Hvor vil du dra?

Du er selv ansvarlig for å kontakte og søke om visum ved ambassaden. Du mottar nødvendige visumdokumenter fra partnerinstitusjonen ved opptak.

De amerikanske universitetene legger vanligvis opp til at studentene benytter visumtype F-1 (studentvisum) eller J-1 (visum for utvekslingsbesøk). De vil utstede et I-20 eller DS-2019 avhengig av visumtype. 

I-20 = F-1 
DS-2019 = J-1 

Søknadsprosessen i korte trekk: 

1. Betale SEVIS-gebyr 
Når man har mottatt I-20 eller DS-2019, må man først betale SEVIS-gebyr på rundt USD 200 (med forbehold om endringer). Dette gjør man her: Skjema I-901 

2. Søke om visum og bestille tid for intervju 
Alle søkere må personlig møte opp til intervju ved den amerikanske ambassaden i Oslo. Vær oppmerksom på at oppholdet ved ambassaden kan ta rundt to timer. Selve intervjuet tar normalt rundt 15 minutter. Obs! Dersom du kommer for sent til avtalen og/eller du ikke har med deg alle nødvendige dokumenter, kan ambassaden be deg om å søke på nytt. Merk at passet ditt må være gyldig i minimum 6 måneder etter retur til Norge og at det vil ta rundt 3 uker før du får tilbake passet ditt etter intervjuet.

På det offisielle nettstedet ustraveldocs.com er søknadsprosedyren utførlig beskrevet: 

Visumtype F-1 

Visumtype J-1 

Visumsøknad (DS-160) 

Kostnad: Rundt NOK 1,500 (med forbehold om endringer) 

Vær oppmerksom på at J-1 medfører at en får en toårig "karantene" etter oppholdet før en kan søke om eventuell permanent arbeids- eller oppholdstillatelse i USA. Den nevnte karantenen gjelder bare dersom studenten mottar støtte fra offentlige instanser, for eksempel Lånekassen. 

Informasjon om utveksling