Hopp til hovedinnhold

Studentvisum til USA

Alle som skal studere i USA må ha visum. Begynn prosessen så tidlig som mulig - den kan være både omstendelig og tidkrevende.

Publisert: Endret:
Viktig informasjon:

Du er selv ansvarlig for å søke om visum. 

Søknad om visum skjer ved den amerikanske ambassaden i Oslo. 

Kontakt den amerikanske ambassaden ved spørsmål. 

Hvor vil du dra?

Du er selv ansvarlig for å kontakte og søke om visum ved ambassaden. UiS hjelper med å framskaffe nødvendige papirer og dokumentasjon, og gir veiledning. 

De amerikanske universitetene legger vanligvis opp til at studentene benytter visumtype F-1 (studentvisum) eller J-1 (visum for utvekslingsbesøk). De vil utstede et I-20 eller DS-2019 avhengig av visumtype. 

I-20 = F-1 

DS-2019 = J-1 

Søknadsprosessen i korte trekk: 

1. Betale SEVIS-gebyr 

Når man har mottatt I-20 eller DS-2019, må man først betale SEVIS-gebyr på rundt USD 200. Dette gjør man her: Skjema I-901 

2. Søke om visum og bestille tid for intervju 

Alle søkere må personlig møte opp til intervju ved den amerikanske ambassaden i Oslo.  

På det offisielle nettstedet ustraveldocs.com står visumsøknadsprosedyren utførlig beskrevet: 

Visumtype F-1 

Visumtype J-1 

Visumsøknad (DS-160) 

Kostnad: Rundt NOK 1,000 (med forbehold om endringer) 

Vær oppmerksom på at J-1 medfører at en får en toårig "karantene" etter oppholdet før en kan søke om eventuell permanent arbeids- eller oppholdstillatelse i USA. Den nevnte karantenen gjelder bare dersom studenten mottar støtte fra offentlige instanser, for eksempel Lånekassen. 

Finn mer informasjon om utveksling på hovedsiden