Studieårskalender for studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag

Studieårskalenderen for Fakultet for utøvende kunstfag endrer seg hvert år. Her vil du finne informasjon for dette studieåret. Det kan bli endringer på innhold i prosjektukene, men strukturen på ukene vil være gjeldende.

Published Endret

Studieårskalender 2022/2023

For studieåret 2022/2023 er følgende fastsatt:

Dirigentuka, Bjergsted 8. - 12. august (forkurs 6. og 7. august).
Informasjonsmøte for Digitale dirigentstudier (korps) og ConductIT torsdag 11. august kl. 14.30 i rom 6101.

Semesterstart UK med informasjonsmøter for studenter 15. - 19. august.
Fadderarrangementer 15. - 20. august.
Offisiell åpningsseremoni på campus Bjergsted tirsdag 16. august kl. 11.00 - 13.00.

Teoriprosjekt for 1. og 2. klasse bachelorstudenter musikk (klassisk og jazz). 
Strykeorkesterprosjekt 23. - 25. august (Eikenes-salen). Konsert torsdag 25. august kl. 19.30 (Eikenes-salen).
Samling for digitale kordirigenter v/ Kjetil Almenning 25. - 28. august (Hetland-salen). Informasjonsmøte torsdag 25. august kl. 17.00 i Hetland-salen.
Stipendiatkonsert v/ Heloise Baldelli 23. august kl. 19.30 (Ramsland).

Teoriprosjekt for 1. og 2. klasse for bachelorstudenter musikk (klassisk og jazz). 

Kurs i folkemusikk/-dans v/ Ole Bull-akademiet for 1. klasse bachelorstudenter. 

Workshop om søknadsskriving til stipender/legater v/ UiS Karriereveiledning 13. september kl. 13.00 i Biblioteket (Bjergsted).
Jubileumskonsert for BA dans 2. klasse i Stavanger Konserthus 15. september.
Dig.jazz-samling 17. og 18. september (Hetland-salen).
Sangere og dirigenter klassisk: Carmen-prøver m/ Bjarte Engeset 15. september kl. 13.30 - 15.30 (Eikenes-salen) og 16. september kl. 12.00 - 15.00 (Hetland-salen).

Bjergsted Brass Week ("Low Brass") med konserter hele uka.
Jazzprosjekt 19. - 22. september kl. 09.00 - 13.00 (Hetland-salen).
Prosjekt med strykere og dirigenter v/ Are Sandbakken 19. - 22. september kl. 14.00 - 16.30 (Hetland-salen).
FLYTTES TIL VÅREN 2023 - Klassisk sang: Mesterklasse med Erasmus+ v/ Professor Elisabetta Lombardi og Filippo Farinelli
BA dans 2. klasse: Intern visning Body Research 23. september kl. 13.30 i Black Box.
Slagverkstudenter: Prosjekt med M. Grubinger/ M. Hoffstater (1302) hele uka. Konsert i Stavanger Konserthus, Fartein Valen 24. september.

Kurs i akademisk skriving 28. september for førsteårsstudenter på musikk og PPU-studenter kl. 13.00 - 15.00 (Hetland-salen).

Opera Rogaland: Regiprøver/musikalske prøver solister Carmen 2022 (2109/ Eikenes-salen).
Dirigentstudenter: SFMK Bergen.
Dans: Sharing/ visning koreografi 7. oktober.
Grønn uke UiS: Foredrag med Mari Hult om plantebasert kosthold tirsdag 4. oktober kl. 12.00 (Hetland-salen). Gratis smaksprøver og utlodning av ny kokebok.

Opera Rogaland: Regiprøver/musikalske prøver Carmen 2022 (2109/ Eikenes-salen).
Operatrailer 11. oktober kl. 19.30 (Sandnes Kulturhus).
Bjergsted blåseensemble 10. - 13. oktober kl. 10.00 - 14.00 (Eikenes-salen). Konsert Bjergsted blåseensemble og dirigentklassen v/ Bjarte Engeset 13. oktober kl. 19.30 (Eikenes-salen).
Barokkprosjekt for strykere/cembalo 10. - 15. oktober v/ Laima Olsson.
Jazzprosjekt i Hetland-salen.
Dans: skriveuke

Dansekonferanse 19. og 20. oktober kl. 09.00 - 16.00 (Eikenes-salen).
BA dans 1. og 2. klasse: Intern visning Body Research and Rep + Form. 21. oktober kl. 13.00 i dansebygget.
Master klassisk, klaver og sang (Bettinas studenter): Liedprosjekt 18. og 21. oktober.
Opera Rogaland: Forestillinger Carmen 2022. 20. oktober kl. 19.30 (Sandnes Kulturhus), 21. oktober kl. 19.30 (Festiviteten Haugesund), 22. og 23. oktober kl. 19.30 (Stavanger Konserthus, Zetlitz).
Strykerseminar v/ Are Sandbakken 18. - 21. oktober (2109). Foredrag for strykere, blåsere, slagverkere + dirigentklassen 19. oktober kl. 12.00 (Hetland-salen).
Vakkert og virtuost kammerkonsert 18. oktober kl. 19.30 (Eikenes-salen).

Artistic Research Forum hele uka (UK er vertskap).
Master klassisk, sang og klaver: Liedprosjekt 27. og 28. oktober (Eikenes-salen).
Dans: Prosjekt med Kenneth Flak & Kulli Roosna.
Slagverkstudenter: Prosjekt med Syddansk Musikkonservatorium hele uka (rom 1302). Semesterkonsert J. Bridger 28. oktober kl. 19.00 (Eikenes-salen).

Master klassisk, sang og klaver: Liedprosjekt 31. oktober og 4. november (Eikenes-salen).
Dans: Prosjekt med Kenneth Flak & Kulli Roosna.
BA dans 1. klasse: Intern visning Rep + Form. 4. november kl. 13.00 i dansebygget.
Dig.jazz-samling 4. - 6. november (Hetland-salen).
Siddis Brass 4. og 5. november (2109).
Orkesterstudielaug 2. november v/ PK Svendsen kl. 12.00 - 16.00 (2109/ Eikenes-salen).
Konsert med celloklassen 1. november v/ Liv Opdal kl. 19.30 (Eikenes-salen).

FLYTTES TIL NOVEMBER 2023 - Bjergsted-konferansen 10. november 2022.
Master klassisk, sang og klaver: Liedprosjekt. Generalprøve 7. november. Konsert 8. november.
Samling ConductIT-studenter 11. - 13. november (Eikenes-salen).
Orkesterstudielaug 9. november v/ PK Svendsen kl. 12.00 - 16.00 (2109/ Eikenes-salen).

Vakkert og virtuost kammerkonsert 15. november kl. 19.30 (Eikenes-salen).

Jazzprosjekt m/ Marius Neset 21. - 23. november (alle BA jazz) i Hetland-salen.
Sangstudenter: Skuespilltrening v/ Mette Arnstad 21. - 27. november kl. 11.00 - 17.00 (2109).
Slagverkstudenter: TROMP International Competition.
Klaveraften søndag 20. november v/ Daniel Röhm kl. 15.00 (Eikenes-salen).
BA dans 1. og 2. klasse: Intern visning 24. november Afro Cuban and Rep + Form. kl. 14.50 i dansebygget.
BA dans 2. klasse: Intern visning 25. november Koreografi kl. 12.30 i dansebygget.
Bjergsted Messingensemble medvirker på konsert 27. november i Stavanger Konserthus (Fartein Valen).
Klarinettstudenter klassisk musikk: Masterclass med Christian Stene 26. november kl. 11.00-14.00 (Hetlandsalen).

Sangstudenter: Skuespilltrening v/ Mette Arnstad 28. og 29. november kl. 11.00 - 17.00 (2109).
Masterclass Lodz 28. november - 1. desember med konserter mandag og torsdag kl. 19.30 (Eikenes-salen).
Voices of Women v/ Bettina Smith 1. og 2. desember (Ramsland).
Tromboneaften 30. november kl. 19.30 (Eikenes-salen).
Konsert med fiolinklassen 29. november kl. 19.30 (Eikenes-salen).

Teorieksamener + utøvende eksamener PDM og 3. klasse BA musikk.
Jazzprosjekt med Marius Neset 5. - 8. desember (Hetland-salen). Julekonsert Bjergsted Jazzensemble 7. desember (Spor 5).
BA dans 2. klasse: Prosjekt/gjestekoreograf m/ Hagit.
Prosjekt med strykere og dirigentklassen v/ Are Sandbakken 5. - 8. desember (2109).
Sangernes julekonsert Skur 2 11. desember kl. 14.00. Prøver i Eikenes-salen 9. og 10. desember (Hetland-salen).

Teorieksamener + utøvende eksamener PDM og 3. klasse BA musikk.
BA dans 1. klasse: Prosjekt/gjestekoreograf v/ Hagit. Forestillinger 17. og 18. desember.
Dans: Visning/ forestilling i Black box v/ Brynjar.
UK sin store julekonsert 16. desember kl. 19.00 i St. Petri kirke.

Samling for digitale dirigentstudier (kor) 6. - 8. januar (Eikenes-salen).

Samling for digitale dirigentstudier (korps) og ConductIT 13. - 15. januar (Eikenes-salen).
Dig.jazz-samling 14. og 15. januar (Hetland-salen).

Utøvende eksamener Masterprosjekt.
BA jazz og dans 1. klasse: Tverrfaglig improvisasjonsprosjekt med visning v/ Henning Rød Haugland 20. januar kl. 17.00 i Black Box (Bjergsted).

Konteeksamener for høstens eksamener (til og med uke 7).
Foredrag for alle strykere, blåsere, slagverkere + dirigentklassen v/ Are Sandbakken 25. januar kl. 12.00 (Hetland-salen). Lied-seminar med Are Sandbakken 26. og 27. januar (Hetland-salen).
NKF-seminar 27. - 29. januar (2109).

Dagskonferanse om Musiker- og scenekunstmedisin for studenter og ansatte v/ CREO Rogaland kl. 12.00-16.00 (Eikenessalen/1301/1302). NB! Konferansen er obligatorisk for studenter på årsstudium og bachelor (musikk/dans). Andre studenter er også hjertelig velkomne til å melde seg på.

Barnehageprosjekt Bjergsted blåseensemble 6. - 9. februar kl. 09.00 - 15.00 (Eikenes-salen).
Jazzprosjekt: Storbandprosjekt med Simen og Tor (Hetland-salen/ 1102/ 1201).
NM i Brass 11. og 12. februar.

Dans: Studieuke.
Vakkert og Virtuost kammerkonsert 14. februar kl. 19.30 (Eikenes-salen).
Eksamen i tidligmusikk for sang årsstudium + 1. og 2. klasse BA. Stokka kirke 15. februar kl. 19.00.

Dans: studieuke.
Operatrailer 21. februar kl. 19.30 (Eikenes-salen).
Teori: Skandinavisk gehør-konferanse 23. og 24. februar kl. 08.00 - 16.00 (Eikenes-salen).
Workshop for barokktrombone (sackbut) med Phillip Boyle 20. - 22. februar (Eikenes-salen/2109). Konsert i Stokka kirke onsdag 22. februar kl. 19.30.

Orkesterprosjekt i samarbeid med UiA tirsdag 28. februar til lørdag 4. mars v/ Peter Szilvay (Stavanger). Rom: Eikenessalen/2109. Konsert 3. mars (Stavanger) og 4. mars (Kristiansand).
Operakafé i Stavanger Konserthus 4. mars kl. 14.00.
Jazzprosjekt: Storbandprosjekt med Simen og Tor + workshop 27. februar - 1. mars. Konsert 1. mars kl. 20.00 (Spor 5).

Ingen ordinær undervisning. Flere studenter er involvert i opptaksuken.
Operakafé 7. mars kl. 19.30 (Sandnes Kulturhus).
Pianokonsert 7. mars v/ Daniel Röhm kl. 19.30 (Eikenes-salen).
Åpen dag UiS, campus Ullandhaug 7. mars.

Konsert med celloklassen 14. mars kl. 19.30 (Eikenes-salen).
Vakkert og Virtuost kammerkonsert 15. mars kl. 19.30 (Eikenes-salen).
RM skolekorps 18. og 19. mars.

Kammermusikkfestival 20. - 23. mars (ensembleeksamener klassisk). Kammermusikk-konkurranse 23. mars kl. 13.30 (Eikenes-salen).
NM i janitsjar 24. - 25. mars (Trondheim).
Jazzprosjekt: Workshop m/ Ellen Andrea Wang, 21. mars kl. 18.00-22.00 (Bjergsted) og 22. mars kl. 14.00-19.00. Konsert 22. mars kl. 20.00 (Spor 5).

Klassiske sang- og klaverstudenter: Mesterklasse med Jan Willem Nelleke v/ Bettina Smith 29. - 31. mars (Hetland-salen). Konsert 31. mars kl. 18.00 (Hetland-salen).
Orkesterprosjekt v/ Are Sandbakken 27. - 31. mars kl. 10.00 - 14.00 (Eikenes-salen). Konsert 31. mars kl. 19.30 (Eikenes-salen).
BA dans 3. klasse: Eksamensforestilling 29. og 30. mars kl. 19.00 (Tou Scene).
Jazzprosjekt med Stine Janvin. Konsert torsdag 30. mars kl. 19.00 (Hetland-salen).

Ingen ordinær undervisning, men instrumentundervisning kan avtales.

Slagverk-studenter: Prosjekt med DKDM Copenhagen hele uka (rom 1302). Semesterkonsert fredag 14. april kl. 17.00 (Eikenes-salen).
Dig.jazz-samling 15. og 16. april (Hetland-salen).
Gabrieli-konsert med Bjergsted Messingensemble i Skånevik kyrkje torsdag 13. april kl. 19.30.

Konsert med fiolinklassen 18. april kl. 19.30 (Eikenes-salen).
Jazz: Eksamener ensemble/hovedinstrument 19. og 20. april.
Danseforestilling "Full Circle" v/ University of California at Santa Barbara Dance Company, 21. april kl. 19.30 i Black Box (Bjergsted).

Mesterklasse m/ Konrad Maria Engel fra Hfm Hanns Eisler i Berlin v/ Daniel Röhm 26. og 27. april kl. 12.00 - 18.00 (Hetland-salen onsdag/ Eikenes-salen torsdag).
Operatrailer 25. april kl. 19.30 (Eikenes-salen).

Klassisk PDM og master: Sinfonietta-prosjekt v/ Bjarte Engeset tirsdag 2. mai til fredag 5. mai.
Operaprosjekt - halvdags workshop v/ Bettina og Ghislain 2. mai (7101).
Dans: Sommerforestilling v/ Iselin Brogeland 4. og 5. mai kl. 19.00 i Black Box (Bjergsted).
Eksamen Digitale dirigentstudier (kor) 5. - 7. mai (Hetland-salen/ 2109).

Mai-jazz 9. - 14. mai 2023. Prosjekt med Storband.
Eksamens-forberedende konsert med celloklassen 9. mai kl. 19.30 (Eikenes-salen).
Operakafé i Stavanger Konserthus 13. mai kl. 14.00.
Eksamen Digitale dirigentstudier (korps) og ConductIT 12. - 14. mai.

Teorieksamener.

Teorieksamener. 
Avslutningsseremoni UK 26. mai kl. 13.00 (Eikenes-salen).
Klaveraften 23. mai kl. 19.30 v/ Daniel Röhm (Eikenes-salen).
BA dans 3. klasse: "Uteromsprosjekt" v/ Iselin Brogeland, 25. mai kl. 12.00 og kl. 16.00.

Utøvende eksamener.
BA dans 1. og 2. klasse: Eksamensforestillinger koreografi v/ Hagit Yakira, 31. mai kl. 12.00 og kl. 15.00, 1. juni kl. 18.00 i Black Box (Bjergsted).
Jazz: Avsluttende eksamener 30. og 31. mai (Spor 5).

Utøvende eksamener.

Utøvende eksamener.

Studentaktivitet Voices of Women v/ Bettina Smith.

Kanskje du også er interessert i ...

Studier

ved Fakultet for utøvende kunstfag

Konserter og forestillinger

ved Fakultet for utøvende kunstfag

Studentsiden

for studenter på campus Bjergsted