UNIS – studieopphold på Svalbard

Ved å ta et semester ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) vil du møte et spennende og internasjonalt faglig miljø innen arktisk forskning. Undervisningen ved UNIS er feltbasert og naturen blir brukt som et laboratorium og en arena for læring, observasjonen, innsamling og analyse av data.

Published Sist oppdatert

Vurderer du å ta et semester på Svalbard? Her får du svar på det du lurer på om UNIS.

Fagområdene ved UNIS omfatter arktisk biologi, arktisk geologi, arktisk geofysikk, arktisk teknologi og -miljøteknologi og arktisk sikkerhet.  Det er mest aktuelt for studenter som tar fag innen disse fagområdene å søke til UNIS.  

UNIS krever forkunnskaper utover generell studiekompetanse for opptak til alle emner. 

Les mer om opptakskrav til hvert enkelt fagfelt og om generelle opptakskrav for emner.  Særskilte krav til forkunnskaper ved opptak til master- og doktorgradsemner er angitt i de enkelte emnebeskrivelsene.

Ja, det går an. Du må ha en fagansvarlig for oppgaven ved ditt institutt eller fakultet ved UiS, men kan skrive oppgaven som gjestestudent ved UNIS. Tilgjengelige oppgaver, søknadsskjema og informasjon om å være gjestestudent ved UNIS finner du her. 
Merk at det er UiS sin forskrift om regler for studier og eksamen, samt fakultetets regler for bachelor- og masteroppgaver som er gjeldende. Du må selv sørge for godkjenning av oppgaven av ditt institutt i Samarbeidsportalen.   

Studenter som ønsker et opphold ved UNIS kontakter studiekonsulenten/studiekoordinator ved sitt institutt for å få informasjon om hvilke emner ved UNIS som er anbefalt i ditt studieprogram og om disse kan inngå i din studieplan. 

Les mer om UNIS. 

Undervisningsspråket er engelsk. 

  • 15. februar for sommeremner 
  • 15. april for høstsemesteret 
  • 15. oktober for vårsemesteret 
  • Sommeremner: Mellom juni og august. Kursvarighet varierer. 
  • Høstsemesteret: Starten av august – midten av desember. (For enkelte masteremner: Fra midten av juni) 
  • Vårsemesteret: Starten av januar – begynnelsen av juni.

UiS-studenter betaler kun semesteravgift, i tillegg til at du må semesterregistrere deg ved UiS før du drar. Reise, bolig, forsikring, og andre kostnader knyttet til oppholdet på Svalbard må studenten dekke selv. Det kan også være en mindre avgift for å delta på feltkurs med overnatting. Du kan lese mer om dette her.

Etter at du har avlagt og bestått eksamen i emnene ved UNIS søker du om endring av individuell utdanningsplan i digital Studentekspedisjon.

At UNIS er et universitetssenter og ikke et selvstendig universitet innebærer blant annet at det er UiS som offisielt gir deg studiepoengene du tar ved UNIS. Du må altså være registrert som student ved UiS for at du kan ta emner ved UNIS.

Nei, det gjør det ikke. Et semester ved UNIS ansees ikke som utveksling, og man må søke seg dit på egenhånd. Altså, man må ikke være nominert for å søke.

Husk å snakke med studieveileder/studiekoordinator om hvordan UNIS-emner kan tilpasses i din utdanningsplan.

Ja, når du har søkt opptak til emner ved UNIS, skal du søke om forhåndsgodkjenning av emnene. Da vurderer studieprogramleder om du kan ta emnene som del av utdanningsplanen din. Søknadskjemaet heter: «Søknad om forhåndsgodkjenning av emner (fra Norge)», og du finner den i Digital Studentekspedisjon.