Utveksling gjennom nettverket north2north

UArctic sitt studentutvekslingsprogram north2north gir studenter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet muligheten til å studere i ulike deler av USA, Canada og Europa.

Published Sist oppdatert

Siden er under utarbeidelse. Endringer kan forekomme.

Gjennom studieprogrammet north2north kan studenter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet søke om utveksling til læresteder i Canada, USA og Skottland.

Les mer om UArctic på deres hjemmeside.

Vinterlandskap i Finland

Læresteder 

Du finner en oversikt over north2north-læresteder her.

Stipend tildeles de som reiser på utveksling til Skottland, USA (Alaska) og Canada.

Veiledning

Det er viktig at du tar kontakt med studiekonsulent for ditt studieprogram for å finne ut om universitetet du er interessert i er aktuelt for deg og ditt fagfelt. En forutsetning for utveksling er at utenlandsstudiene kan godkjennes som en del av ditt studieprogram.

Søknad

Du søker om utveksling til north2north partnere via det ordinære søknadsskjemaet (Søknadsweb) innen de ordinære fristene. Søknadsfrist er 1. februar.

Ikke alle partneruniversitet i nettverket ligger inne som avtaler med UiS i Søknadsweb. Dersom du ikke finner det aktuelle n2n-lærestedet i «nedtrekksmenyen» i søknadsskjemaet, må du legge inn navnet på lærestedet under «andre utvekslingsavtaler». Skriv navn på ønsket lærested i merknadsfeltet. Dersom du ønsker flere n2n-alternativ må du oppgi prioritering.

Stipend

  • Semesteropphold (prioritert).
  • 8000 kr mnd. (med fritak for betaling av skolepenger).
  • 12000 kr mnd.  (uten fritak for skolepenger).
  • Enkelte universitet tilbyr friplasser til n2n-studenter. En slik friplass gir fritak for betaling av skolepenger (mindre gebyr kan tilfalle). Studenter som søker om friplass, må skrive dette i motivasjonsbrevet.
  • Søk om utveksling til UiS via Søknadsweb innen 1. februar.

Dokumentasjon ved søknad

  1. Motivasjonsbrev  
  2. Karakterutskrift 

Finn studieprogram og emner her.

Kontaktperson for north2north-koordinator ved UiS:  Bente Karin Dale