Ph.d skills kurs: På scenen – Stemme, kropp, språk og nerver

Onsdag 29. november kl. 09:00 - Torsdag 30. november kl. 12:30,
AR V-209.

Åpent for Ph.d kandidater ved UiS.

Publisert Sist oppdatert

Målet med dette kurset er å utstyre deg med gode presentasjonsteknikker så du kan bli tryggere på scenen og fokusere på å levere budskapet ditt.

Publikum som klapper

Hovedmålene med kurset er å videreutvikle din kompetanse innen:

  • presentasjonsferdigheter – hvordan bruke kropp og sinn effektivt på scenen
  • oppnå kontakt med publikum - hvordan kommunisere effektivt og skape engasjement blant publikum
  • sceneskrekk - råd og teknikker for hvordan du kan håndtere nerver

Kurset er organisert hovedsakelig med praktiske øvelser for å lære om og øve på presentasjonsferdigheter for å skape engasjement og kommunikasjon med publikum.

Deltakerne må forberede en 1-minutters presentasjon (helst en PowerPoint) av prosjektet sitt til første kursdag. Du kan begrense den muntlige presentasjonen til å snakke om enten en problemstilling, type metodikk du har valgt, ditt teoretiske grunnlag eller foreløpige resultater. For den andre økten (dag to) forventes at hver deltaker forbereder en ny presentasjon, denne gangen en 2-minutters (også en PowerPoint) som bygger på den første presentasjonen (en videreutvikling eller utdyping).

Om kurset

Krav og registrering

Dette kurset går over to dager, der hver samling varer fra kl. 9.00 - 12.30. Påmelding innebærer tilstedeværelse begge dagene av kurset og to korte presentasjoner på første og andre dag, relatert til forskningsprosjektet ditt eller et emne du velger.

Sted: AR V-209

Språk: Engelsk

Invitasjoner med påmelding til kurset sendes ut tre uker før kursstart.

Kontakt Malin Henden eller Birgitte Dambo i forskningsavdelingen ved spørsmål.

Instruktør

Aud Berggraf Sæbø er professor emerita ved UiS, og hennes fagområde er drama og læringsprosesser. Fra 2011 til 2019 veiledet hun UiS-kandidater som forbereder seg til «Forsker Grand Prix» og har tidligere vært engasjert av IOR-senteret for å veilede PhD og postdoktorer i forskningsformidling.