Hopp til hovedinnhold

Tildeling av utvekslingsplasser

Retningslinjer for rangering av søkere

Publisert: Endret:

Tildeling av konkurranseutsatte utvekslingsplasser og friplasser

  • Konkurranseutsatte utvekslingsplasser = Hvis det er flere søknader til en partnerinstitusjon enn antall plasser UiS har i sin avtale blir det konkurranse om plassen(e)
  • Friplasser = Plasser med fritak for skolepenger.

Om det er konkurranse om utvekslingsplasser/friplasser vil studenten (søkeren) med høyest rangeringspoeng få utvekslingsplassen.

Kun karakterer fra din nåværende utdanning/utdanningsløp vil bli tatt med i utrekning av ditt rangeringspoeng.

Karakter A = 5 og E = 1 poeng.

0,1 snittpoeng blir lagt til for hvert fullførte studieår (60sp).

Eksempel på snittpoeng:

En student med karakterene B (30sp), B (30sp) C (60sp) vil få 3,5 i snittpoeng.

Eksempel på rangeringspoeng:

Kåre har fullført 180 studiepoeng ved søknad om utveksling med 2,5 i snittpoeng. Han får da ett rangeringspoeng på 2,8 ved fordeling av plasser. Lise har fullført 60 studiepoeng ved søknad om utveksling med 2,5 i snittpoeng. Hun får da et rangeringspoeng på 2,6 ved fordeling.

Når blir friplasser tildelt?

Ved læresteder der vi kun har én friplass per år, vil tildeling av utvekslingsplassen skje for Nord-Amerika og Europa i UiS` høstsemester og Oseania i UiS` vårsemester.

Studenter vil automatisk vurderes for friplass for hele perioden de søker om utveksling. Ved ny søknad om forlengelse av studieoppholdet i utlandet vil studentene ikke bli vurdert til stipend/friplass.

Konkurranse - løp

Retningslinjer for rangering av søkere til konkurranseutsatte studieplasser for delstudium i utlandet

  1. Søker med høyest rangeringspoeng blir først nominert til konkurranseutsatte studieplasser for delstudium i utlandet. Karakterer fra nåværende utdannelse/utdannelsesløp ved UiS og andre høgskoler/universiteter i Norge med samme karaktersystem, inngår i beregningsgrunnlaget.
  2. Først regnes snittpoeng ut etter et vektet gjennomsnitt av avlagte eksamener (studiepoeng per emne), der A=5 og E=1 poeng. Rangeringspoeng regnes deretter ut ved at det for hvert fullført studieår (60sp) i nåværende utdannelse/utdannelsesløp legges til 0,1 til snittpoeng. Ved like poeng foretas poengfordeling ved loddtrekning.
  3. Ved praksisopphold i utlandet foretar det aktuelle fakultetet/instituttet fordeling av ledige praksisplasser før Internasjonal seksjon rangerer disse studentene mot andre søkere til konkurranseutsatte studieplasser.  Ved Fakultet for utøvende kunstfag foretar fakultetet fordelingen av konkurranseutsatte studieplasser.
  4. Dersom aktuelle søkere ikke har oppnådd karakterer fra UiS ved fordelingstidspunktet, og har bakgrunn fra ulike karaktersystemer, vil det måtte foretas en skjønnsmessig poengberegning. I disse tilfellene forelegges innstillingen til utdanningsdirektøren for endelig godkjenning.
  5. Studenter som ikke har full studiepoengprogresjon på søkertidspunktet eller som ikke har levert fullstendig søknad som dekker alle formelle krav innen søknadsfristen rangeres sist.

Retningslinjene ble vedtatt av Utdanningsutvalget 12.09.12. Revidert 18.09.13, 22.05.2019 og 18.11.2020.

Finn mer informasjon om utveksling på hovedsiden