Nettskjema

Selvbetjent skjemaløsning og sikker løsning for datasamling via nett for ansatte og studenter ved Universitetet i Stavanger.

Published Endret

Nettskjema er en løsning som tilbyr en sikker innsamling av både røde og gule data gjennom lydopptak eller spørreundersøkelser. Det kan også brukes til innsamling av svarte data, hvis det er koblet direkte til en TSD-server. Løsningen er utviklet, driftes og supporteres av USIT ved Universitetet i Oslo og brukes i dag av de fleste i UH-sektoren.

Nettskjema er tilgjengelig for alle studenter og ansatte ved UiS og er det verktøyet vi anbefaler til bruk i forskning og i studentoppgaver hvor man innhenter personopplysninger, enten gjennom intervjuer, spørreskjema, påmeldinger eller flervalgsoppgaver.

Nettskjema kan også brukes i forbindelse med spørreundersøkelser som ikke inneholder sensitive data.

Med nettskjema får du:

  • et verktøy til å utforme og administrere spørreskjemaer på nett.
  • en sikker løsning for datainnsamling via nett.
  • mulighet til å eksportere svar til regneark
  • mulighet for å gjøre lydopptak via mobilappen Nettskjema-Diktafon som du laster ned til din mobiltelefon.

Kom i gang med Nettskjema

For å få tilgang til Nettskjema må du logge inn på https://nettskjema.no med din Feide bruker. Nettskjema bruker du gjennom nettleseren og du trenger ikke laste ned noen applikasjoner til din PC.

Veiledninger til nettskjema og hvordan du bygger skjema finner du på UiO sine sider for nettskjema.

Lydopptak med Nettskjema-Diktafon-appen

Nettskjema tilbyr en sikker innhenting og lagring av lydopptak. Se denne guide for å komme i gang:

Veiledning for bruk av Nettskjema til lydopptak

For å bruke diktafon-appen er det kun nødvendig å sette opp malen i nettskjema og knytte nettskjema id til appen. Det skal ikke endres eller redigeres i feltene i nettskjemaet. Lydopptaket vil bli sendt direkte til nettskjemaet og kan kun avspilles fra nettskjema. Avspilling av opptak kan ikke gjøres fra diktafon-appen. Her ligger opptaket kryptert av sikkerhetsgrunner.

Hjelp og brukerstøtte

Universitetet i Oslo leverer brukerstøtte til nettskjemaløsningen. UiO har gode nettsider for brukere av løsningen . Man kan også kontakte kundestøtte gjennom nettskjema@usit.uio.no eller telefon 22 84 00 04.

Dersom du har noen spørsmål vedrørende bruk, tilgang eller sikkerhet tilknyttet Nettskjema kan du også kontakte IT avdelingen ved Universitetet i Stavanger ved å sende epost til it-hjelp@uis.no  

Sikkerhet og personvern

Nettskjema skal ikke brukes til langtidslagring av data. Når et skjema ikke lenger mottar nye data, skal data slettes i Nettskjema. Data som er samlet inn, skal – dersom det skal tas vare på - lastes ned og oppbevares på et egnet sted. Bruk da Universitetet i Stavangers lagringsguide.

Persondata skal slettes fra skjema innen 12 måneder etter at siste besvarelse ble levert. Der dette ikke har blitt gjort vil persondata bli slettet fra skjema. Du blir varslet om dette på e-post i forkant.

Nettskjema kan håndtere sensitive personopplysninger i henhold til UiS sin klassifisering av data (både gule og røde data). All behandling av personopplysninger ved bruk av Nettskjema, som en del av forskning ved UiS eller i forbindelse med studentoppgaver, skal være i tråd med personopplysningsloven og i henhold til UiS sine retningslinjer for behandling av persondata.

Brukerne av Nettskjema har selv ansvar for å sette seg inn i endringer i Personvern og vilkår for bruk. Ved endring av vilkårene vil det bli lagt inn en melding om dette i meldingstjenesten for Nettskjema.

Universitetet i Stavanger har tegnet databehandleravtale med UiO for bruk av Nettskjema. Denne databehandleravtalen er også gjeldende for deg som bruker ved UiS.