Hopp til hovedinnhold

Nettskjema

Selvbetjent skjemaløsning og sikker løsning for datasamling via nett for ansatte og studenter ved Universitetet i Stavanger.

Publisert: Endret:

Nettskjema (UiO) er en løsning som tilbyr en sikker innsamling av både røde og gule data gjennom lydopptak eller spørreundersøkelser. Løsningen er utviklet, driftes og supporteres av USIT ved Universitetet i Oslo og brukes i dag av de fleste i UH- sektoren.

Nettskjema er tilgjengelig for alle studenter og ansatte ved UiS og er det verktøyet vi anbefaler til bruk i forskning og i studentoppgaver hvor man innhenter personopplysninger, enten gjennom intervjuer, spørreskjema, påmeldinger eller flervalgsoppgaver. Nettskjema kan også brukes i forbindelse med spørreundersøkelser som ikke inneholder sensitive data.

Med nettskjema får du:

  • et verktøy til å utforme og administrere skjemaer på nett.
  • en sikker løsning for datainnsamling via nett.
  • tilgang til å lage spørreskjemaer og flervalgsoppgaver.
  • et verktøy for å invitere personer til å delta i spørreundersøkelser og til å lese svarene som kommer inn.
  • mulighet til å eksportere svar til regneark
  • et verktøy som håndterer store datamengder og data fra mobilapper.
  • mulighet for å samle inn sensitive personopplysninger til Tjenester for Sensitive Data (TSD).
  • mulighet for å levere lyd-data via mobilappen Nettskjema-Diktafon som du laster ned til din mobiltelefon.

Kom i gang med Nettskjema

For å få tilgang til Nettskjema må du logge inn på https://nettskjema.no (du må velge din institusjon og logge inn med din Feide bruker). Nettskjema bruker du gjennom nettleseren og du trenger ikke laste ned noen applikasjoner til din PC.

Hjelp og brukerstøtte

Universitetet i Oslo leverer brukerstøtte til nettskjemaløsningen. UiO har gode nettsider for brukere av løsningen . Man kan også kontakte kundestøtte gjennom nettskjema@usit.uio.no eller telefon 22 84 00 04.

Dersom du har noen spørsmål vedrørende bruk, tilgang eller sikkerhet tilknyttet Nettskjema kan du også kontakte IT avdelingen ved Universitetet i Stavanger gjennom å sende epost til it-hjelp@uis.no  

Sikkerhet og personvern

Nettskjema skal ikke brukes til langtidslagring av data. Når et skjema ikke lenger mottar nye data, skal data slettes i Nettskjema. Data som er samlet inn, skal – dersom det skal tas vare på - lastes ned og oppbevares på et egnet sted. Bruk da Universitetet i Stavangers lagringsguide.

Persondata skal slettes fra skjema innen 6 måneder etter at siste besvarelse ble levert. Der dette ikke har blitt gjort vil persondata bli slettet fra skjema. Du blir varslet om dette på e-post i forkant.

Nettskjema kan håndtere sensitive personopplysninger i henhold til UiS sin klassifisering av data (både gule og røde data). All behandling av personopplysninger ved bruk av Nettskjema, som en del av forskning ved UiS eller i forbindelse med studentoppgaver, skal være i tråd med personopplysningsloven og i henhold til UiS sine retningslinjer for behandling av persondata.

Brukerne av Nettskjema har selv ansvar for å sette seg inn i endringer i Personvern og vilkår for bruk. Ved endring av vilkårene vil det bli lagt inn en melding om dette i meldingstjenesten for Nettskjema.

Universitetet i Stavanger har tegnet databehandleravtale med UiO for bruk av Nettskjema. Denne databehandleravtalen er også gjeldende for deg som bruker ved UiS.