Aarhus Universitet

Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Aarhus Universitet tilbyr studier innenfor humanistiske, teknisk-naturvitenskapelige, helsevitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fag. I dag studerer i overkant av 40.000 studenter ved universitetet.

Aarhus universitet er med i Nordlysnettverket som gjør at alle Uis studenter som finner aktuelle fag kan søke seg dit. I tillegg er Aarhus også med i NORDTEK nettverket ett nettverk for ingeniør og tekniske utdanninger.

Undervisningsspråk

Dansk eller engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i dansk eller engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

Utvekslingsplasser gjennom Nordlysnettverket: 2 studenter.
Utvekslingsplasser gjennom NORDTEK nettverket: 1-2 studenter ( ingeniør/ tekniske fag)

Merk at det ikke er alle institutt som kan ta imot Nordlysstudenter. Ta kontakt med internasjonal seksjon så sjekker muligheten for deg.

Informasjon om skolepenger

Ingen skolepenger.

Stipendmuligheter

Erasmus+- eller Nordlys-stipend i tillegg til støtten fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemesteret: september-januar.
Vårsemesteret: januar-juni.

Dersom utvekslingssemesteret avsluttes senere enn det påfølgende semesteret starter ved UiS, vil instituttet/fakultetet (i samarbeid med partnerinstitusjonen) sørge for tilrettelegging av din utdanningsplan, slik at du ikke blir forsinket i dine studier.

Det finnes ulike muligheter for tilrettelegging: Det kan være at man tar emner som ikke krever at man er tilstede under eksamensperioden, at man får fritak fra obligatorisk undervisning ved UiS eller at man får forlenget frist for innlevering av bachelor- og masteroppgave. Kontakt din studiekoordinator for mer informasjon

Valg av emner

Informasjon om valg av emner.

Studenter i BA bygg- byplanlegging og infrastruktur velger utvekslingspakken
Urban Water -International semester in Wastewaster Engineering .

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng.

Bolig

Internasjonalt kontor ved Aarhus universitet er behjelpelige med å skaffe studentbolig, men kan ikke gi noen boliggaranti.

Flere spørsmål?