Adam Mickiewicz University in Poznan

Adam Mickiewicz (AMU) i Poznan er et av Polens viktigste og største universiteter som ble åpnet i sin nåværende form i 1919, men forløperen til universitetet ble grunnlagt allerede i 1611 og er dermed et av de eldste universitetene i Polen.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Adam Mickiewicz universitetet har 15 fakultet og er en av 26 høyskoler i Poznan. Universitetet har campuser i Gniezno, Kalisz, Pila og Slubice. Totalt er det rundt 140.000 studenter i Poznan.

UiS har en Erasmus+ avtale med universitetet som gjelder studenter på IKS og studenter som går på bachelorstudiet i engelsk og/eller studenter som tar mastergrad i lesevitenskap.

Undervisningsspråk

Engelsk

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelski henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt

2

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitet.

Stipendmuligheter

Erasmus+ stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: September-januar

Vårsemester: Februar-juni

Valg av emner

Sjekke nettsidene til universitetet for valg av emner.

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng.

Bolig

Universitetet er behjelpelig med å skaffe studentbolig, men de har ingen boliggaranti for Erasmus+ studenter.

Flere spørsmål?