An-Najah National University

An-Najah National University ligger i Stavanger sin vennskapsby Nablus på Vestbredden, Palestina. For øyeblikket fraråder UD i sine reiseråd å reise til Nablus (status juni 2024). Dette innebærer dessverre at man ikke kan søke seg hit på utveksling nå.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

An-Najah National University er Palestinas største universitet med over 20 000 studenter, og ligger i sentrum av Nablus. Universitetet ble grunnlagt i 1977, men har røtter tilbake til 1918 da den første skolen ble etablert. An-Najah har 13 fakulteter, et bredt fagtilbud og en lang rekke støttesentre og samarbeidsprosjekter med regionen rundt og globalt.

Masterprogrammer ved Institutt for kultur- og språkvitenskap
UiS sitt mangeårige samarbeid med An-Najah National University har skapt en mulighet for deg som er masterstudent ved Institutt for kultur- og språkvitenskap til å gjennomføre et 3 måneders feltarbeid i Nablus.

Se film!

Masterprogrammet i jordmor
På masterprogrammet i jordmor er det lagt til rette for praksisutveksling til Nablus - for å vite mer, snakk gjerne med studieprogramkoordinator, Christina Furskog-Risa. Merk at utveksling kortere enn 2 måneder ikke gir deg rettigheter til Erasmus-stipend, men at opphold på minimum 4 uker gir rett til støtte fra Lånekassen.

Bachelorprogrammet i barnehagelærerutdanning
Barnehagelærerstudenter kan reise på 4 ukers praksisopphold til An-Najah Child Institute sin barnehage, med støtte fra Lånekassen.

Kontaktperson: Inger-Marie Øglænd, administrativ internasjonal koordinator.