Artevelde University of Applied Sciences

Artevelde University of Applied Sciences ligger i byen Ghent, av Lonely Planet kalt "Belgium's best-kept secret".

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Artevelde University College er et katolsk lærested i Ghent, Flandern (den nordlige delen av Belgia), som tilbyr studieprogram innen utdanning, helse og sosialt arbeid. Dette lærestedet har i en årrekke tatt godt imot internasjonale studenter.

Ghent er en studentby med totalt 60 000 studenter, som ligger rundt 50 km fra Brussel.

UiS har en Erasmus+-avtale med Artevelde som gjelder utveksling innen lærer- og barnehagelærerutdanning.

Undervisningsspråk

Engelsk

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

2 plasser

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Studenter som reiser på Erasmus+-avtale får stipend i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: september-januar

Vårsemester: februar-juni

Valg av emner

Artevelde tilbyr semesterpakker på engelsk.

I vårsemesteret tilbys (for barnehagelærerstudenter):
Together for Social Education

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng

Bolig

Artevelde tilbyr bolig. Med forbehold om endringer.

Flere spørsmål?