Autonomous University of Barcelona

Du får i pose og sekk når du velger deg et semester ved UAB Barcelona! Universitetet har lange tradisjoner for å ta imot internasjonale studenter og når høyt opp på QS World Ranking.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

UAB Barcelona ble grunnlagt i 1968 og har 30.000 studenter fordelt på fire fakultet og fagområder. På campus er det idrettsanlegg og et yrende studentliv, og i Barcelona er en by som har mye å tilby både studenter og andre tilreisende.

UiS har inngått en Erasmus+ avtale med UAB Barcelona som er spesielt aktuell for studenter på biologisk kjemi og miljøteknologi, studenter på grunnskolelærerutdanningen og økonomi og administrasjon.
For grunnskolelærerstudenter finnes det forhåndsgodkjente emnepakker (inkl. skolepraksis) som del av ECIU Minor-programmet.

Undervisningsspråk

Engelsk og spansk

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet bør ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i språket de skal studere på i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om et online språkkurs i forkant av oppholdet.

Merk! Fra og med studieåret 2023/2024 krever flere fakultet ved UAB at du kan legge ved dokumentasjon på B1-nivå i engelsk, spansk eller katalansk når du søker, avhengig av undervisningsspråket for emnene du skal ta.

De godtar bekreftelse fra Internasjonal seksjon (basert på karakter i gjeldende språk fra norsk videregående skole) eller resultatet av Erasmus+ språktest.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt

Biologisk kjemi og miljøteknologi: 2 (bachelor)

Grunnskolelærer: 4

Økonomi og administrasjon: 2

Rettsvitenskap: 8

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til stipend og lån fra Lånekassen.

Valg av emner

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng.

Bolig

Flere spørsmål?