Bond University

Reis på utveksling til Gold Coast og Bond University!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Bond University ble etablert i 1989 og er Australias første private non-profit universitet. Universitetet internasjonal standard og en flott og moderne campus på Gold Coast.

UiS har en avtale med Bond University som åpner for at alle studenter som finner relevante fag kan reise på utveksling dit.

Avtalen er spesielt anbefalt og tilrettelagt for mediestudenter (bachelor i fjernsyns- og multimedieproduksjon og i journalistikk). Fakultetet på Bond University er et innovativt fakultet med et sterkt fokus på praktisk erfaring. De tilbyr utdanninger innen samfunnsfag, medie og kommunikasjon, arkitektur og humaniora.

Undervisningsspråk

Engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter fra UiS som reiser på utveksling til Bond University må dokumentere minst karakteren 4 i engelsk fra videregående skole.

Antall utvekslingsplasser totalt

Et ubegrenset antall betalingsplasser.

Antall friplasser per semester

2 gratisplasser (2023) som er forbeholdt studenter på bachelor i journalistikk og fjernsyns- og multimedieproduksjon. Med forbehold om endring.

Informasjon om skolepenger

Sats for skolepenger i 2023: AUD$ 12,940 per semester.

Studenter fra UiS får 10 % rabatt på av denne prisen.

Med forbehold om endringer.

Stipendmuligheter

Ingen kjente stipendmuligheter utenom støtten fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: september - januar

Vårsemester: januar - mai

Dersom utvekslingssemesteret avsluttes senere enn det påfølgende semesteret starter ved UiS, vil instituttet/fakultetet (i samarbeid med partnerinstitusjonen) sørge for tilrettelegging av din utdanningsplan, slik at du ikke blir forsinket i dine studier.

Det finnes ulike muligheter for tilrettelegging: Det kan være at man tar emner som ikke krever at man er tilstede under eksamensperioden, at man får fritak fra obligatorisk undervisning ved UiS eller at man får forlenget frist for innlevering av bachelor- og masteroppgave. Kontakt din studiekoordinator for mer informasjon

Valg av emner

Se her for informasjon om valg av emner.

Mediestudenter
Se Bachelor of Film and Television og Bachelor of Interactive Media and Design.

Idrettsstudenter
Bruk deres Subject Search og velg Sports under Choose study area for å finne relevante emner.

Studiepoeng i utlandet

Emner er vanligvis på 10 credit points, og dette tilsvarer 7,5 ECTS (studiepoeng).

Bolig

Bond University vil være behjelpelige med å finne bolig til utvekslingsstudenter. Det er ingen garanti at utvekslingsstudenter vil få tilbud om bolig på campus. Alle kostnader i forbindelse med bolig dekkes av studenten. Se her for mer informasjon om bolig.

Visum

Studenter som vil studere i Australia må søke om studentvisum på nett ved den australske ambassaden i Berlin. Gebyret er på ca NOK 4500. Informasjon om visum finner du på denne siden.

Flere spørsmål?