Central Queensland University

Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

CQU har flere mindre campus i Australia, men hovedcampus ligger i Rockhampton, Queensland. CQU Rochampton har rundt 2500 studenter, hvorav rundt 350 internasjonale studenter.

Rockhampton er en by med ca 75.000 innbyggere som ligger like ved utløpet av Fitzroy River i Queensland. Omgivelsene er vakre og klimaet er tropisk med over 300 soldager i året. Kenguruer på campus er et vanlig syn.

CQU tilbyr blant annet studieprogram innen økonomi og regnskap, ingeniør og teknologi, media, allmennlærerutdanning, førskolelærerutdanning og idrett.

Undervisningsspråk

Engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Krav til engelskkompetanse er minimum karakter 4 på vitnemålet fra videregående skole.

For sykepleierstudenter: Institutt for helsefag krever at alle søkere må ha minimum 4 i engelsk (muntlig OG skriftlig) på vitnemålet fra videregående skole. Studenter som ikke oppfyller kravet kan avlegge IELTS eller TOEFL test.

Alternativet er å ta en engelsktest. CQU har følgende krav:

  • IELTS: An overall band score of 6 (with no individual band score of less than 5.5).
  • TOEFL: 550, paper based (incl.score 4.5 or more in the TWE) eller 60 internet based (incl. score 5 or more in the TWE).

Karakterkrav

CQU krever at søkere har minimum C i snitt fra UiS.

Antall utvekslingsplasser totalt

Ingen begrensninger for studenter som tar emner.

Begrenset plasser for praksisstudenter.

Antall friplasser per semester

0.

Informasjon om skolepenger

AUD 7200. Størrelsen på skolepengene kan endre seg. Se mer informasjon om skolepenger her: CQUGlobal Inbound Exchange and Study Abroad Programs - CQUniversity

Stipendmuligheter

Ingen kjente stipendmuligheter utover støtten fra Lånekassen.

Semesterorganisering

CQU Rockhampton har to semestre. Obligatorisk orienteringsuke begynner en uke før semesterstart, men for å sikre bolig anbefales man å ankomme to uker før dette.

Term 1: Begynnelsen av mars-midten juni
Term 2: Begynnelsen av juli-midten oktober

Dersom utvekslingssemesteret avsluttes senere enn det påfølgende semesteret starter ved UiS, vil instituttet/fakultetet (i samarbeid med partnerinstitusjonen) sørge for tilrettelegging av din utdanningsplan, slik at du ikke blir forsinket i dine studier.

Det finnes ulike muligheter for tilrettelegging: Det kan være at man tar emner som ikke krever at man er tilstede under eksamensperioden, at man får fritak fra obligatorisk undervisning ved UiS eller at man får forlenget frist for innlevering av bachelor- og masteroppgave. Kontakt din studiekoordinator for mer informasjon

Valg av emner

Valg av emner for alle studieprogram.

Studiepoeng i utlandet

30 studiepoeng = 24 credits.

Bolig

CQU tilbyr studentboliger av enkel standard på campus. Prisen for leie inkludert alle måltider er AUD 280,- pr uke. Med forbehold om endring. For å bo på campus må man være medlem av Capricornia College. Dette koster AUD 460,- for ett semester.

De fleste skandinaviske studentene velger imidlertid å leie en privat leilighet sammen med medstudenter. Du har derfor anledning til å bo rimelig på campus den første uken for å kunne orientere deg på det private leiemarkedet.

Visum

Studenter som vil studere i Australia må søke om studentvisum. Gebyret er på ca NOK 4500,-.

Vaksiner

Sjekk UD sine landsider for informasjon om særskilte vaksiner som er anbefalt i landet du skal reise til. Dersom det er aktuelt, vil du få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen.

Forsikring - helsefag

INFORMASJON FOR STUDENTER PÅ SYKEPLEIE

Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleierforbund anbefales.

Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider.

Flere spørsmål?