Chalmers tekniska högskola

Tenker du på utveksling til Sverige har Chalmers tekniska högskola i Gøteborg mye å tilby. Chalmers er et teknisk universitet i Göteborg med rundt 10.000 studenter og fokus på forskning og utdanning innen teknologi, naturvitenskap og arkitektur.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

I 2004 feiret universitetet sitt 175-årsjubileum og består i dag av to campuser: Johanneberg og Lindholmen. I tillegg har Chalmers kontorer i utlandet, blant annet i Taiwan gjennom Chalmers Asia.

Göteborg er Sveriges nest største by med en halv million innbyggere. Byen kalles i blant "Lilla London" eller "Sveriges framside". Begrunnelsen for at byen er kalt "Lilla London" er at den ble industrialisert av skotter og engelskmenn på 1800-tallet og man hadde derfor på denne tiden stor handel med Storbritannia.

Erasmus+ avtale
3 studenter ett semester - Avtalen gjelder fagområdene Mechanical Engineering and Naval Arcitecture and Ocean Engineering.

Undervisningsspråk

Engelsk og Svensk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i svensk eller engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.Ingen kjente krav.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

Erasmus+ avtale : 3 plasser ett semester

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt skolepenger.

Stipendmuligheter

Erasmus + stipend

Semesterorganisering

Høstsemester: 1. september - 20. januar
Vårsemester: 20. januar - første uken i juni

Akademisk kalender

Dersom utvekslingssemesteret avsluttes senere enn det påfølgende semesteret starter ved UiS, vil instituttet/fakultetet (i samarbeid med partnerinstitusjonen) sørge for tilrettelegging av din utdanningsplan, slik at du ikke blir forsinket i dine studier.

Det finnes ulike muligheter for tilrettelegging: Det kan være at man tar emner som ikke krever at man er tilstede under eksamensperioden, at man får fritak fra obligatorisk undervisning ved UiS eller at man får forlenget frist for innlevering av bachelor- og masteroppgave. Kontakt din studiekoordinator for mer informasjon.

Valg av emner

Informasjon om emner for utvekslingsstudenter

Studenter ved Marin- og Offshoreteknologi kan finne aktuelle emner fra Mobility Engineering, MSc.

Studenter ved Industrial Asset Management kan finne aktuelle emner fra Production Engineering, Quality and Operation Managment eller Supply Chain Managment.

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng.

Bolig

Chalmers samarbeider med Boplats Göteborg for å finnetil internasjonale studenter.

Se mer informasjon: Housing (chalmers.se)

Flere spørsmål?