Charles University, Prague

Charles University i Praha ble grunnlagt i 1348, noe som gjør det til et av verdens eldste universiteter. Universitetet scorer høyt på en rekke internasjonale rankinger. Et utvekslingsopphold i Praha vil være en uforglemmelig opplevelse!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Charles University har tilsammen 17 fakulteter hvor de fleste lokalisert i Praha. Av universitetets totalt 50 000 studenter er 6000 internasjonale studenter.

Universitetet i Stavanger har en Erasmus-avtale med Faculty of Arts ved Charles University innenfor fremmedspråk (engelsk og nordisk).

Undervisningsspråk

Engelsk

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt

Fremmedspråk: 2 (bachelor- og masterstudenter) for ett år hver.

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitet.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Vintersemester: Oktober-februar

Sommersemester: Februar-juni

Valg av emner

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng

Bolig

Utvekslingstudenter får tilbud om bolig i universitetet sine Halls of Residence. Samtlige studenter fårtilbud om hybel med bad og kjøkken som man deler med med en annen student. Enkelthybler er ikke tilgjengelige.

Flere spørsmål?