Czech Technical University in Prague

Czech Technical University (CVUT) ligg i den vakre, gamle hovudstaden Praha i Tsjekkia. Gamlebyen har eit yrande folkeliv med koselege restaurantar og kaféar. Elva Vlata renn midt i byen og deler sentrum i to. Er du på jakt etter eit unikt utvekslingsopphald treng du ikkje leite lenger.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Czech Technical University (CVUT) er eit av dei eldste og største universiteta i Tsjekkia, frå 1707. Det er ca. 24.000 studentar ved universitetet, fordelt på sju fakultet og tre forskingssenter. Hovudvekta på utdanningane er teknisk-naturvitskaplege fag. Det finst kafeteriaer med rimelig mat fleire stadar på campusområdet. International student Club tilbyr assistanse, pick up-service, fadderordning, sightseeingturar og andre sosiale aktivitetar til internasjonale studentar. Universitetet tilbyr også eit introduksjonsprogram ved oppstart for nye studentar. Studentar får hjelp til å ordne det meste av praktiske/administrative ting i oppstartsveka.

UiS har ein Erasmus+ med CVUT innan fagområdet ingeniør og informsjonsteknologi/data

Undervisningsspråk

Engelsk.

Krav om språkkunnskapar

Studentar som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høgare mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Studentar som ikkje oppfyller kravet vil få tilbod om online språkkurs i forkant av opphaldet.

Krav om karakterer

Ingen karakterkrav.

Antal utvekslingsplassar totalt

Ingeniørfag: 4

Informasjonsteknologi: 2

Informasjon om skulepengar

Studentar som reiser på Erasmus+-utveksling er fritekne for skulepengar ved vertsuniversitetet.

Moglegheit for stipend

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Haustsemester: medio september - medio januar

Vårsemester: medio januar - slutten av juni

Akademisk kalender

Dersom utvekslingssemesteret avsluttes senere enn det påfølgende semesteret starter ved UiS, vil instituttet/fakultetet (i samarbeid med partnerinstitusjonen) sørge for tilrettelegging av din utdanningsplan, slik at du ikke blir forsinket i dine studier.

Det finnes ulike muligheter for tilrettelegging: Det kan være at man tar emner som ikke krever at man er tilstede under eksamensperioden, at man får fritak fra obligatorisk undervisning ved UiS eller at man får forlenget frist for innlevering av bachelor- og masteroppgave. Kontakt din studiekoordinator for mer informasjon.

Val av emne

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng.

Bustad

Internasjonalt kontor hjelper til med å finne bolig. Her kan du lese mer om boligtilbudet. Organisasjonen ”SUZ” administrerer bustadsordninga og kafeteriaene. Prisnivået er lågare enn i Noreg og kvaliteten kan vere lågare enn det ein er van med heimefrå. Det er derfor viktig at ein tek seg tid til å lese om dei aktuelle bustadtilboda før ein sender søknad.

Visum

Norske studentar treng ikkje visum når de reiser på utveksling til Tsjekkia. Er du ikkje norsk statsborgar, må du sjølv sjekke om du treng studentvisum til Tsjekkia.

Fleire spørsmål?