Delft University of Technology

Delft University of Technology, også kjent som TU Delft, er regnet for å være blant verdens mest prestisjetunge universitet innen ingeniørfag og teknologi. Dette er en unik mulighet for deg som studerer ingeniørfag!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

TU Delft ligger i byen Delft sør i Nederland, mellom Rotterdam og Haag. Universitetet ligger på et stort campusområde og har 8 fakulteter og mer enn 19 000 studenter. Samtlige masterprogram undervises på engelsk.

UiS har to Erasmus+-avtaler med TU Delft.
En deg som studerer til ingeniør, og én for studenter på SV.

Undervisningsspråk

Engelsk.

Krav om språkkunnskaper

TN: Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum C1 (les: høyere nivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.
SV: Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Karakterkrav

Ingen eksakt karakterkrav
Det er vanligvis stor konkurranse og hardt arbeidspress ved TU Delf.

Antall utvekslingsplasser totalt

Avtalen UiS har med TU Delft gjelder for utveksling i 6 mnd. Det er ikke mulighet for å forlenge utvekslingsoppholdet.

3 plasser (ett semester) for studenter på MA i Industrial Asset Management eller Risikostyring / Teknologiledelse ved TU Delft Faculty of Technology,Policy and Management.

4 plasser for studenter ved Institutt for medie- og samfunnsfag - SV

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til stipend og lån fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: september - januar

Vårsemester: februar - juni

Dersom utvekslingssemesteret avsluttes senere enn det påfølgende semesteret starter ved UiS, vil instituttet/fakultetet (i samarbeid med partnerinstitusjonen) sørge for tilrettelegging av din utdanningsplan, slik at du ikke blir forsinket i dine studier.

Det finnes ulike muligheter for tilrettelegging: Det kan være at man tar emner som ikke krever at man er tilstede under eksamensperioden, at man får fritak fra obligatorisk undervisning ved UiS eller at man får forlenget frist for innlevering av bachelor- og masteroppgave. Kontakt din studiekoordinator for mer informasjon

Valg av emner

Kurskatalog

Bolig

Det er svært vanskelig å få studentbolig i Delft. Alle studenter som får opptaksbrev MÅ søke om bolig umiddelbart. TU Delft har ingen boliggaranti for utvekslingstudenter så det er en stor sannsynlighet for at man må lete etter bolig på det private markedet.

Flere spørsmål?