Dublin City University

Den grønne øya venter - Reis som utvekslingsstudent til fantastiske Dublin!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Dublin City University (DCU) er et universitet med rundt 12 000 studenter plassert i Irlands hovedstad. Selve campus ligger i Glasnevin, nord for byen.

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora har en Erasmus-avtale med DCU Institute of Education.

For grunnskolelærerstudenter finnes det forhåndsgodkjente emnepakker som del av ECIU Minor-programmet.

Undervisningsspråk

Engelsk

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Du må legge ved dokumentasjon på språknivå i søknaden din til DCU. Du finner informasjon om hvilke tester DCU godtar og hva minimumskravene er på deres nettsider. Kravene de har satt tilsvarer B2-nivå. Les mer her: English Language Requirements for Non-Native Speakers of English

Merk at DCU ikke godtar bekreftelse på språknivå utstedt av UiS.

Antall utvekslingsplasser totalt

Barnehagelærer: 2 plasser

Grunnskolelærer: 4 plasser

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitet.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester/Semester 1: September-desember

Vårsemester/Semester 2: Januar-mai

Akademisk kalender

Valg av emner

Emnekatalog.

Erasmus-avtalen for barnehagelærer- og grunnskolelærerstudenter åpner for å ta emner ved Institute of Education.

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng

Bolig

DCU har reservert bolig for internasjonale studenter i to ulike studentboliger. Merk! Dette betyr ikke at alle som søker om bolig får det. DCU har ikke boliggaranti for studenter fra UiS eller internasjonale studenter generelt. Dersom det er flere søkere enn antall boliger for internasjonale søkere fordeler de boliger gjennom lotteri. Merk også at boligtilbudet kan endre seg fra år til år.

Du vil få informasjon om hvordan du søker om bolig sammen med opptaksbrevet fra DCU.

Les om boligtilbudet på nettsidene.

Det er også viktig at du leser Accommodation Guidelines for International Students.

Flere spørsmål?