Ecole supérieure de Commerce de Montpellier

Studer ved en av de best rangerte Business Schools i Europa!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Montpellier Business School har trippel akkreditering (AACSB, EQUIS and AMBA) og er siden 2012 ranket blant topp 50 business schools i verden.

Handelshøyskolen ved UiS har inngått en Erasmus+ avtale som gir 4 UIS-studenter muligheten til å studere i Montpellier.

Undervisningsspråk

Engelsk

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå ) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet

Antall utvekslingsplasser totalt

4 plasser for studenter på HHUiS

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmusutveksling er fritatt for skolepenger.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Dersom utvekslingssemesteret avsluttes senere enn det påfølgende semesteret starter ved UiS, vil instituttet/fakultetet (i samarbeid med partnerinstitusjonen) sørge for tilrettelegging av din utdanningsplan, slik at du ikke blir forsinket i dine studier.

Det finnes ulike muligheter for tilrettelegging: Det kan være at man tar emner som ikke krever at man er tilstede under eksamensperioden, at man får fritak fra obligatorisk undervisning ved UiS eller at man får forlenget frist for innlevering av bachelor- og masteroppgave. Kontakt din studiekoordinator for mer informasjon

Valg av emner

Studiepoeng i utlandet

30 studiepoeng = 30 ECTS

Bolig

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Frankrike

Flere spørsmål?