EDC Paris Business School

Bli Erasmus+ student i ein av dei finaste hovudstadene i Europa!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

EDC Paris Business School vart grunnlagt i 1950 og er ein av de eldste "business schools" i Frankrike. Universitetet er lokalisert i eit av de største og travleste business-distrikta i Europa og ligg kun 10 min med metro frå ein rekke kjente landmerke, blant anna les Champs Elysées, Le Louvre og Notre Dame.

UiS har inngått ein Erasmus+avtale med EDC Paris Business School som gjeld for bachelor- og masterstudentar ved Handelshøgskulen UiS (fagretning: økonomi og administrasjon).

Undervisningsspråk

Engelsk eller fransk.

Krav om språkkunnskapar

Studentar som ønsker å reisa på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høgare mellomnivå) i engelsk eller fransk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studentar som ikkje oppfyller kravet vil få tilbod om online språkkurs i forkant av opphaldet.

Krav om karakterer

Ingen karakterkrav.

Antal utvekslingsplassar totalt

4 plasser for studentar ved Handelshøgskolen UiS.

Informasjon om skulepengar

Studentar som reiser på Erasmus+-utveksling er fritekne for skulepengar ved vertsuniversitetet.

Moglegheit for stipend

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend frå Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: september til januar

Vårsemester: januar til mai
Dersom utvekslingssemesteret avsluttes senere enn det påfølgende semesteret starter ved UiS, vil instituttet/fakultetet (i samarbeid med partnerinstitusjonen) sørge for tilrettelegging av din utdanningsplan, slik at du ikke blir forsinket i dine studier.

Det finnes ulike muligheter for tilrettelegging: Det kan være at man tar emner som ikke krever at man er tilstede under eksamensperioden, at man får fritak fra obligatorisk undervisning ved UiS eller at man får forlenget frist for innlevering av bachelor- og masteroppgave. Kontakt din studiekoordinator for mer informasjon

Val av emne

Se nettsiden for informasjon om emner.

Man finner emneoversikt ved å klikke på "Course catalouge" på bunnen av nettsiden.

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng.

Bustad

Universitetet er behjelpelige med å skaffe studentbolig.

Visum

Norske studenter treng ikkje visum når dei reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikkje norsk statsborger må du sjølv sjekke om du treng visum til Frankrike.

Fleire spørsmål?