Eötvös Loránd University

Eötvös Lórand University (ELTE) sin historie går tilbake til 1635, og universitetet ligger midt i Budapest. ELTE er den største vitenskapelige institusjonen og det mest populære lærestedet i Ungarn. Bli en del av dette studentmiljøet, og vandre på historisk grunn mens du studerer historie!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Fakultetet for humaniora ved ELTE er det største fakultet i landet med 16 institutt og har cirka 8000 studenter, hvorav rundt 450 er utvekslingsstudenter. Innenfor deres historiefagmiljø jobber det rundt 100 personer.

UiS har en Erasmus-avtale med ELTE innen fagområdet historie, både bachelor- og masternivå.

Undervisningsspråk

Engelsk

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Det blir tilbudt en kurs i ungarsk for nybegynnere for Erasmus-studenter.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt

2

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitet.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: Midten av september - slutten av januar.
Vårsemester: Midten av februar - slutten på juni.

Valg av emner

Sjekk nettsiden for oversikt over emner undervist på engelsk.

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng

Bolig

Det er mulig å søke om bolig gjennom universitetet eller på privatmarkedet.

Flere spørsmål?