Göteborgs universitet

Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Göteborgs universitet (GU), spredt på flere steder i Göteborg, har 47.000 studenter og mer enn 6000 ansatte, og er dermed et av de største universitetene i Nord-Europa. Universitetet består av 60 institutt innenfor de fleste vitenskapsområder.

UiS har flere avtaler med Gøteborgs universitet (GU), deriblant Erasmus+-avtaler innen helsefag, sosialt arbeid og musikk. GU er også medlem av Nordlysnettverket som åpner for at studenter fra nesten alle fagmiljø kan reise på utveksling dit.

Erasmus+-avtale for studenter på mastergrad i helsesykepleie og spesialsykepleie er signert med Sahlgrenska Akademin på GU.

Undervisningsspråk

Svensk og engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk eller svensk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Studenter som skal ta fag på svensk trenger ikke ekstra dokumentasjon.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

Nordlys: 2 plasser (med forbehold om endringer). Tilgjengelig for alle studenter ved UiS, med unntak av fag ved Business School, School of Economics og Law.

Erasmus+: 4 plasser for studenter ved Institutt for sosialfag (Sosialt arbeid) og 2 plasser for studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag (musikk)

For plasser innen helsefag, se Sahlgrenska Akademin.

For utøvende kunstfag: The number of exchange places is not given, it will depend on the number of applicants and how many students the exchange institution has the capacity to accept for the semester in question. This means that there is almost always competition for exchange places, and that great emphasis is placed on the quality of your application.

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Nordplus- eller Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Nordplus- eller Erasmus+-stipend kommer i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Deltidsstudenter kan få støtte til delstudier i utlandet. Støtten vil bli gitt etter studiebelastningen du har i delstudieperioden.

Semesterorganisering

Høstsemester: Slutten av august-midten av januar
Vårsemester: Midlten av januar-starten av juni

Akademisk kalender.

Dersom utvekslingssemesteret avsluttes senere enn det påfølgende semesteret starter ved UiS, vil instituttet/fakultetet (i samarbeid med partnerinstitusjonen) sørge for tilrettelegging av din utdanningsplan, slik at du ikke blir forsinket i dine studier.

Det finnes ulike muligheter for tilrettelegging: Det kan være at man tar emner som ikke krever at man er tilstede under eksamensperioden, at man får fritak fra obligatorisk undervisning ved UiS eller at man får forlenget frist for innlevering av bachelor- og masteroppgave. Kontakt din studiekoordinator for mer informasjon.

Valg av emner

Oversikt over det faglige tilbudet for utvekslingsstudenter.

Nordlys-studenter som søker seg til Faculty of Social Science forventes å ta emner på svensk.

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng.

Bolig

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Sverige.

Flere spørsmål?