Haute Ecole 'Léonard de Vinci', Bruxelles

Studer på engelsk i den fransktalende delen av Belgia.

Haute Ecole Léonard de Vinci

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Haute École Léonardo de Vinci (HE Vinci) ligger i Louvain-la-Neuve, ikke langt fra Brussel. Lærestedet har rundt 7,500 studenter fra 68 ulike nasjoner.

UiS har en Erasmus-avtale med HE Vinci som gjelder for barnehage- og grunnskolelærerstudenter.

Undervisningsspråk

Engelsk eller fransk

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B1 (les: mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

2 plasser per år

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for å betale skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Vårsemesteret: 1. februar-31. mai

Valg av emner

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng

Bolig

Informasjon om boligmuligheter.

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Belgia.

Flere spørsmål?