Haydom Lutheran Hospital

Tanzania byr på noen av Afrikas mest eksotiske opplevelser, takket være de store villmarksområdene, Mt. Kilimanjaro og de fantastiske hvite strendene på Zanzibar. UiS har i mange år samarbeidet med Haydom Lutheran Hospital som ligger i regionen Manyara, ca. 40 mil fra Arusha by. Vil du oppleve annerledes praksis, kulturen i Tanzania, fargerike folkestammer og vennlige mennesker? Velg Haydom som utvekslingsdestinasjon, men vær forbered på både tøffe og gode dager der.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Haydom Institute of Health Sciences (HIHS) er en NGO som tilhører Evangelical Lutheran Church of Tanzania (ELCT). Haydom Institute of Health Sciences (HIHS) tilbyr sykepleieutdanning og ligger på samme campus som Haydom Lutheran Hospital (HLH) der alle sykepleiestudenter har sin kliniske sykehuspraksis. Både sykepeleieskolen og sykehuset ligger i Haydom by i Manyara regionen, 400 km fra Arusha. HLH tilbyr helsetjenester for mer enn 900,000 innbyggere fordelt på syv distrikter. Sykehuset har en sengekapasitet på 420 og har nærmere 700 ansatte.

Les også: Valgte utveksling i Tanzania for å oppleve en annerledes hverdag | Universitetet i Stavanger (uis.no)

Nyttig informasjon om hordan reise inn til Haydom, hotel i Arusha eller muligheter for safari er publisert på Haydom sykehus sine sider. Her finner du også lister over alle nødvendige artikler du bør ha med og alt du bør vite om lokalt miljø (dress code, etc).

Undervisningsspråk

Engelsk.

Arbeidsspråket på sykehuset er engelsk og personalet snakker engelsk, men de fleste pasientene vil ikke kunne engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Alle søkere må ha minimum -4- i engelsk (muntlig og skriftlig) på vitnemålet fra videregående. Studenter som ikke oppfyller kravet kan ta en IELTS eller TOEFL test.

Karakterkrav

Alle emner, både teori og praksis, må være bestått før utreise.

Antall friplasser per semester

0.

Antall praksisplasser

Varierer fra år til år - aktuelt bare for 3.årsstudenter. Les også: Valgte utveksling i Tanzania for å oppleve en annerledes hverdag | Universitetet i Stavanger (uis.no)

Informasjon om skolepenger

Man må beregne skolepenger som bestod i 2023 av:

  • 170 USD skoleavgift per uke
  • 50 USD innkvartering og mat per uke (totalt 450 USD)
  • 50 USD visa/CTA permit.

Oppdaterte beløp og mer informasjon sendes i opptaksbrev.

Stipendmuligheter

Ingen kjente muligheter utover støtten fra Lånekassen.

Valg av emner

Studenter kan ta enten kirurgisk eller medisinsk praksis i Haydom og er vanligvis gjennom flere ulike avdelinger ila sine praksisuker. Sjekk også @tanzagrils på instagram for å får ett innblikk i hvordan studenter på sykepleie har hatt det på utveksling ved Haydom Lutheran Hospital. Konto har blitt opprettet av UiS-studenter.

Bolig

Studenter får tildelt bolig sammen når de får tilbud om praksisplass. Merk at levestandarden er enkel og at landsbyen ligg svært ruralt, men det er innlagt vann og strøm i huset studentene bor i.

Visum

Norske borgere som ønsker å besøke Tanzania trenger visum. Man kan få visum i forkant ved å kontakte Embassy of the United Republic of Tanzania i Stockholm. Dersom en ordner visum ved ambassaden i Stockholm, begynner visumet å løpe fra den dagen det er utstedt.

Registrering i UD sin portal

Vaksiner

Følg Folkehelseinstituttets anbefalinger for hvilke vaksiner du skal ta. Som sykepleiestudent bør du følge anbefalingene for «gruppe 2» i FHIs retningslinjer: https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/verden/vaksiner-ved-reise-til-afrika/

Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca. hvert 10. år. Normalt kreves også gulfebervaksine for innreise i tillegg til dTP-IPV, Hep A, Tyf, MenACWY. Vurder også BCG-vaksine og Rabiesvaksine. Les mer i Vaksinasjonsveilederen til FHI.

Som praksisstudent kommer du i nærkontakt med mange ulike mennesker i ulike situasjoner, og vi anbefaler vaksinering for hepatitt A og hepatitt B. Merk at hele vaksinasjonsprosessen (Hep B) kan ta opptil 6 måneder. En grunnvaksinering med tre doser fordelt på ½ år gir vanligvis livslang beskyttelse.

Sjekk også UD’s reiseinformasjon på «Helse-sider» for det spesifikke landet

MERK: Alle studenter må fremvise negativ TB test og negativ MRSA test etter tilbakekomst til Norge.

Du må gå i gang med vaksiner allerede på søknadstidspunkt. Ta kontakt med «Reisemedisinsk senter» på SUS.

Forsikring - helsefag

Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleierforbund anbefales.

Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider.

Flere spørsmål?