Högskolan Dalarna

«Å kombinere kunnskap, utdanning og forsking i Dalarna og verden» er Högskola Dalarna (HD) sitt motto. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, så bli med på et lærerikt og givende utdanningsopphold i Sverige!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Dalarna ligger nordvest i Sverige i Svealand. Högskola Dalarna har rundt 14,500 studenter og har to campus i Falun og Borlänge.

Emner i Fjernsyns- og multimedieproduksjon holdes i Falun.

Undervisningsspråk

Engelsk og/eller svensk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk eller svensk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

Fjernsyns og multimedieproduksjon: 4 plasser per semester fordelt mellom bachelor- og masterstudenter (masterstudenter må finne kompatible fag).

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitet.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: sen august – midten av januar
Vårsemester: midten av januar – juni

Akademisk kalender

Dersom utvekslingssemesteret avsluttes senere enn det påfølgende semesteret starter ved UiS, vil instituttet/fakultetet (i samarbeid med partnerinstitusjonen) sørge for tilrettelegging av din utdanningsplan, slik at du ikke blir forsinket i dine studier.

Det finnes ulike muligheter for tilrettelegging: Det kan være at man tar emner som ikke krever at man er tilstede under eksamensperioden, at man får fritak fra obligatorisk undervisning ved UiS eller at man får forlenget frist for innlevering av bachelor- og masteroppgave. Kontakt din studiekoordinator for mer informasjon

Valg av emner

Sjekk nettsiden for oversikt over emner undervist på engelsk. Det kan også være mulig for norske studenter å ta emner undervist på svensk: Fjernsyns og multimedieproduksjon.

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS= 30 Studiepoeng.

Bolig

Det er mulig å søke om bolig gjennom Högskola i Dalarna, men det blir ikke gitt noen boliggaranti for internasjonale studenter. HD samarbeider med to forskjellige boligselskaper, et i Falun og et i Borlänge. Internasjonale studenter anbefales å søke om bolig i god tid. Dette kan gjøres til og med før man får opptak. Studenter registreres for bolig utfra hvilken campus de vil studere på.

Mer informasjon om bolig.

Flere spørsmål?