Iceland University of the Arts

Iceland University of the Arts (IUA) i Reykjavik utdanner studenter med tanke på et internasjonalt arbeidsmarked. Kjerneverdiene til IUA er curiosity, understanding, and courage. OBS! Enkelte studieår tar ikke IUA imot innreisende utvekslingsstudenter, sjekk nettsiden deres for detaljer.

Antall utvekslingsplasser totalt

Antall plasser er ikke gitt, det vil avhenge av antall søkere og hvor mange studenter utvekslingsstedet har kapasitet til å ta imot det aktuelle semesteret. Dette innebærer at det stort sett alltid er konkurranse om plassene, og at det legges stor vekt på kvaliteten på søknaden din.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: 20. august-20. desember

Vårsemester: 10. januar-20. mai

Detaljert akademisk kalender.

Valg av emner

Flere spørsmål?

Faglig relaterte spørsmål om utveksling:
musikk-dans@uis.no

Generelle spørsmål om utveksling:
Les mer om veien til utveksling.

Kontakt oss i Digital studentekspedisjon.