Institut de Formation en Soins Infirmiers Paris Saint Joseph

Paris er kjent for mange som byen med severdigheter som Eiffeltårnet, Louvre og Sacré Coeur, og er den pulserende hovedstaden i Frankrike. Med hurtigtog er det kort vei til både sør og nord - du kan besøke en av strendene Frankrike kan by på eller ta en helgetur til alpene.

IFSI Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Institut de Formation en Soins Infirmiers Paris Saint-Joseph kalt også IFSI Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph ligger i sør-vest Paris.

Krav om språkkunnskaper

Fransk og engelsk. Fransk på B2 nivå i henhold til Europarådets nivåskala for språk er anbefalt.

Karakterkrav

God studieprogresjon, dvs alle emner ved UiS, både teori og praksis, må være bestått før utreise.

Antall praksisplasser

2 plasser for B-SYKEPL-studenter.

Stipendmuligheter

Erasmus+ stipend kommer i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Valg av emner

Medisinsk eller kirurgisk praksisperiode.

Bolig

Boligsituasjonen i Paris kan være vanskelig. Studenter som reiser på praksisutveksling vil få informasjon om bolig i løpet av prosessen. Våre samarbeidspartnere gjør sitt ytterste for å skaffe til veie en egnet bolig, men studenter må belage seg på å finne bolig på egenhånd.

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et land i Norden eller Europa. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Spania.

Vaksiner

Følg https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/. Som sykepleiestudent bør du følge anbefalingene for «gruppe 2» i FHIs retningslinjer.

Som praksisstudent kommer du i nærkontakt med mange ulike mennesker i ulike situasjoner, og vi anbefaler vaksinering for hepatitt A og hepatitt B. Merk at hele vaksinasjonsprosessen (Hep B) kan ta opptil 6 måneder. En grunnvaksinering med tre doser fordelt på ½ år gir vanligvis livslang beskyttelse.

Sjekk også UD’s reiseinformasjon på «Helse-sider» for det spesifikke landet.

MERK: Alle studenter må fremvise negativ TB test og negativ MRSA test etter tilbakekomst til Norge.

Du må gå i gang med vaksiner allerede på søknadstidspunkt.

Forsikring - helsefag

Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleierforbund anbefales.

Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider.

Flere spørsmål?