Karel de Grote University of Applied Sciences and Arts

UiS har i en årrekke sendt studenter på utveksling til Karel de Grote i Belgia - nå er det din sjanse til å få faglig påfyll!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Karel de Grote (KdG) ligger i Antwerpen i Belgia.

UiS har inngått en Erasmus+ avtale med Karel de Grote åpner for utveksling for studenter på lærerutdanning og barnehagelærerutdanning.

Undervisningsspråk

Engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt

2

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Erasmus+ stipend i tillegg til støtten fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: September-januar

Vårsemester: Februar-juni (Utveksling på Crossing Borders foregår i vårsemesteret.)

Valg av emner

KdG tilbyr det engelskspråklige programmet Crossing Borders in Welfare, Education and Health (30 ECTS) for utvekslingstudenter.

Dette programmet er aktuelt og faglig forhåndsgodkjent for studenter på barnehagelærerutdanningen.

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng

Bolig

KdG formidler ikke selv bolig til utvekslingsstudenter, men gir tips til hvordan finne bolig

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum.

Flere spørsmål?